INDEKS TEMATYCZNY

ahimsa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Etyczne aspekty obywatelskiego sprzeciwu. Etyka, nr 25, 139-172, 1990. Lazari-Pawłowska, Ija.

Postulat non violence jako program moralności potocznej. Studia Filozoficzne, nr 7, 141-152, 1985. Nowicka-Włodarczyk, Ewa.

Gandhi. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Lazari-Pawłowska, Ija.

Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne. Kraków, Znak, 1966. Elzenberg, Henryk.

Etyka Gandhiego. Warszawa, PWN, 1965. Lazari-Pawłowska, Ija.

Zasada życzliwości (ahimsy) w etyce Gandhiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 111-156, 1962. Lazari-Pawłowska, Ija.