INDEKS TEMATYCZNY

akt religijny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Człowiek - istota religijna. Roczniki Filozoficzne, 18(4), 5-17, 1970. Pastuszka, Józef.

"Struktura świadomości religijnej. Próba nowej interpretacji" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 307-338. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966. Pastuszka, Józef.