INDEKS TEMATYCZNY

akty poznawcze


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zagadnienie naoczności aktów poznawczych. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 167-232, 1981. Chudy, Wojciech.

Ontycznopsychiczna struktura aktu poznawczego w nauce Arystotelesa i św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 8(4), 5-39, 1960. Adamczyk, Stanisław.