INDEKS TEMATYCZNY

akty świadomości


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Symbolizacja, ekspresja, intencjonalność. Psychologiczne mechanizmy kierujące ludzkimi czynnościami poznawczymi" w: Akty semiotyczne ich wytwory i mechanizmy. Z psychologicznych teorii i badań nad procesami poznawczymi i komunikacją. Kurcz, I. i Bobryk, J. (red.) (Biblioteka Myśli Semiotycznej, 60-125. Warszawa, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1992. Bobryk, Jerzy.