INDEKS TEMATYCZNY

algebra


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

16-elementowa algebra Boole’a jako model klasycznej teorii de modis essendi. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 125-132, 1983. Nieznański, Edward.

Algebra de Morgana i jej interpretacje. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 143-157, 1982. Lubański, Mieczysław.

Zbiory i algebry. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 199-207, 1982. Lubański, Mieczysław.

Algebraiczne aspekty teorii języków formalnych. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 37-47, 1975. Lubański, Mieczysław.

Algebraiczne aspekty teorii relacji. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 103-113, 1975. Lubański, Mieczysław.

Półgrupy i automaty. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 131-149, 1974. Lubański, Mieczysław.

Z problematyki dwoistości w naukach formalnych (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 45-67, 1970. Lubański, Mieczysław.

Z problematyki dwoistości w naukach formalnych (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 125-139, 1969. Lubański, Mieczysław.

2n+1 wartości logicznych. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-28, 1957. Greniewski, Henryk.