INDEKS TEMATYCZNY

analogia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria analogii bytu. Wyd. 2 popr. Lublin, RW KUL, 1993. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

 

Analogia a interpretacja. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 209-219, 1989. Lubański, Mieczysław.

Intuicje na temat piękna. Studia Filozoficzne, nr 8, 103-113, 1988. Najder-Stefaniak, Krystyna.

Wokół analogii. Studia Filozoficzne, nr 3, 7-15, 1986. Buda, Stanisław.

Poznawcze funkcje analogii. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-186, 1984. Nęcka, Edward.

Rola analogii w formułowaniu zagadnień matematycznych. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 161-253, 1978. Buczek, Anna.

Znaczenia analogii i modelowania z punktu widzenia integracji nauki i upowszechniania wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 12, 53-64, 1976. Śmigielski, Józef.

Kilka uwag o analogii. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-113, 1975. Magierska, Sabina.

W sprawie analogii opartej na relacjach kategorialnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 264-275, 1967. Herbut, Józef.

Kilka uwag o definicji analogii. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 115-125, 1966. Herbut, Józef.

"Kilka uwag o rozumowaniach na podstawie analogii" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 31-38. Warszawa, PWN, 1964. Dąmbska, Izydora.

Analogia w metafizycznym poznaniu Boga. Wśród zagadnień spornych z zakresu metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 41-53, 1963. Bejze, Bohdan.

O formalnym pojęciu analogii transcendentalnej. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 25-40, 1963. Herbut, Józef.

Nauka poprawnego myślenia. Warszawa, PWN, 1963; dodr. 1965; wyd. 2 1971; wyd. 3 Lublin, Wyd. Lubelskie, 1987. Łubnicki, Narcyz.

Analogia proporcjonalności i jej odmiany. Z zagadnień metafizycznej teorii analogii. Roczniki Filozoficzne, 10 (1), 105-118, 1962. Bejze, Bohdan.

Dwa studia z teorii naukowego poznania. Toruń, PAN, 1962. Dąmbska, Izydora.

Zasada analogii w poznawaniu Boga. Znak, nr 59, 579-585, 1959. Bejze, Bohdan.

Zastosowanie analogii w dowodzeniu istnienia Boga. Roczniki Filozoficzne, 6(1), 149-173, 1958. Bejze, Bohdan.

O rehabilitację analogii bytowej. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 103-119, 1955/1957. Krąpiec, Mieczysław A.

Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin, TN KUL, 1949; wyd. 3 Kraków, Znak, 1999. Swieżawski, Stefan.

Wstęp do teorii analogii. Roczniki Filozoficzne, I, 64-82, 1948. Bocheński, Innocenty.