INDEKS TEMATYCZNY

antropologia filozoficzna - podręczniki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Antropologia filozoficzna : zarys problematyki. Mieszkowski, T. i Zembrzuski, T. (tłum.). Warszawa, PAX, 1971. Peursen, Cornelis Anthonie van.

TREŚĆ. I. Ciało i dusza - stary problem w zmieniającej się perspektywie. II. Dualizm duszy i ciała, Kartezjusz. III. Pierwszeństwo duszy w stosunku do ciała, Platon. IV. Skrajny materializm, Feuerbach. V. Skrajny immaterializm, Berkeley. VI. Dusza i ciało w obrębie świata człowieka pierwotnego. VII. Ciało i dusza w myśli okresu archaicznego. VIII. Ciało, dusza i duch w Biblii. IX. Jedność ciała i duszy a ich niezgodność z umysłem. X. Cielesność, Gehlen, Plessner, Sartre, Merleau-Ponty. XI. Nieuchwytne "ja", Wittgenstein, Ryle, Hampshire. XII. Człowiek jako orientacja, jedność istoty umysłowej i fizycznej.