INDEKS TEMATYCZNY

antypsychologizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Antypsychologizm, prowincjonalizm, kognitywizm. Filozofia Nauki, nr 3(59), 13-25, 2007. Bobryk, Jerzy.

"Brzytwa Ockhama i antypsychologizm w teorii czynności i wytworów" w: Psychologizm i antypsychologizm. Olech, A. (red.). Warszawa, Aureus, 2001. Bobryk, Jerzy.

 

Dwa antypsychologizmy: Husserl i Frege. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 299-310, 1989. Lubomirski, Andrzej.

Rozumienie i życie w filozofii W. Diltheya. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-106, 1985. Krasnodębski, Zdzisław.

Logika a psychologia. W siedemdziesięciolecie referatu Jana Łukasiewicza. Studia Filozoficzne, nr 6, 21-26, 1977. Koj, Leon.

U podstaw fenomenologii Husserla. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Martel, Karol.