INDEKS TEMATYCZNY

antytrynitaryzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Jakuba Paleologa "De christi cognomine". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 265-288, 1973. Domański, Juliusz i Szczucki, Lech (wyd.).

"Antytrynitaryzm w Polsce - wiara i rozum" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 91-129. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Ogonowski, Zbigniew.