INDEKS TEMATYCZNY

architektura


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Od placu rewolucji do placu szczęścia…" Paryż wyobrażony czasów Rewolucji Francuskiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 21-42, 1977. Baczko, Bronisław.

Filozoficzna refleksja nad architekturą. [Rec. Michelis, Panagiotis A. Études d'esthétique]. Studia Filozoficzne, nr 1, 229-231, 1969. Wojnar, Irena.

List do Redakcji. [Polemika z: Sławińska, Jadwiga. Uwagi o teorii dzieła architektonicznego Romana Ingardena]. Studia Estetyczne, t. 1, 245-247, 1964. Ingarden, Roman.

Uwagi o teorii dzieła architektonicznego Romana Ingardena. Studia Estetyczne, t. 1, 235-244, 1964. Sławińska, Jadwiga.

Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Estreicher, Karol (wybór i przedmowa), 5-17. Warszawa, Czytelnik, 1960. Chwistek, Leon.

O społecznych i estetycznych założeniach funkcjonalizmu i konstruktywizmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 89-112, 1960. Sławińska, Jadwiga.

Myśl a marmur i inne szkice estetyczne. Junghertz, Halina (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1959. Sobeski, Michał.

Studia z estetyki. T. 2. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 1966. Ingarden, Roman.