INDEKS TEMATYCZNY

archiwalia filozoficzne


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Nieznany mistrz paryski Jan de Damoisiau i komentarze do dzieł Arystotelesa w Rkp IV F 8 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 133-138, 1968. Włodek, Zofia.

Dawida Hume`a nieznane listy w zbiorach Muzeum Czartoryskich (Polska). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 9, 127-141, 1963. Kozanecki, Tadeusz (oprac.).