INDEKS TEMATYCZNY

arete


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Czy naśladować starożytnych Greków i Rzymian. Studia Filozoficzne, nr 9, 71-85, 1980. Winniczuk, Lidia.

Kryzys arystokratycznego pojęcia aretē. Z badań nad historią myśli greckiej. Etyka, t. 10, 61-85, 1972. Heza, Edmund.

Lukrecjusz. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960; wyd. 2 1985. Leśniak, Kazimierz.