INDEKS TEMATYCZNY

argumenty / argumentacja / racje


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Od analizy do argumentacji. Wprowadzenie do Perelmana. Studia Filozoficzne, nr 6, 123-135, 1989. Kleszcz, Ryszard.

[Rec. Brutjan, Goerg Abelovič. Argumentacija]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 190-196, 1988. Kleszcz, Ryszard.

Argumentacja etyczna w "Gorgiaszu" Platona. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-12, 1988. Przełęcki, Marian.

[Rec. Principles of Philosophical Reasoning. Fetzer, James H. (ed.)]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 196-199, 1988. Szubka, Tadeusz.

Rodzaje argumentacji filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 197-209, 1983. Misiuna, Bohdan.

Racja własna jako mechanizm sterujący zachowaniem. Studia Filozoficzne, nr 4, 115-129, 1977. Zaborowski, Zbigniew.

Najnowszy zbiór prac Perelmana. [Rec. Perelman, Chaim. Le champ de l'argumentation]. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-207, 1973. Indan, Franciszek.

Spór o "dobre racje" w etyce. Etyka, t. 2, 21-47, 1967. Fritzhand, Marek.

Argumentacje moralne stosowane przez prawników. Etyka, t. 2, 95-108, 1967. Ziembiński, Zygmunt.

"Z teorii racjonalnej dyskusji" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 103-112. Warszawa, PWN, 1964. Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna.

Pewne pojęcie poprawnej inferencji i pragmatyczne pojęcie wynikania. 1962. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 163-167. Warszawa, PWN, 1966. Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna.

[Rec. Perelman Chaïm et Olbrechts-Tyteca, Lucie. Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique]. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 150-154, 1959. Kwiatkowski, Tadeusz.

[Rec. Toulmin, Stephen. The Uses of Argument]. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 145-150, 1959. Marciszewski, Witold.

[Rec. Perelman Chaïm et Olbrechts-Tyteca, Lucie. Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique]. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 181-185, 1958. Indan, Franciszek.

Logika Jana Spangenberga. Studia Filozoficzne, nr 2, 80-96, 1958. Spirało Antonina.

[Rec. Toulmin, Stephen. The Uses of Argument]. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 185-186, 1958. Sztumski, Janusz.