INDEKS TEMATYCZNY

arianie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Tradycje ariańskie w kulturze współczesnej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 329-347, 1972. Tazbir, Janusz.

Miscellanea Arianica. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 6, 199-287, 1960. Domański, Juliusz i Szczucki, Lech (oprac.).

Socynianizm polski. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960. Ogonowski, Zbigniew.

Bracia Polscy: ludzie, idee, wpływy. Warszawa, PWN, 1957. Chmaj, Ludwik.

Filozoficzna i społeczna ideologia Braci Polskich. Myśl Filozoficzna, nr 1, 69-113, 1955. Ogonowski, Zbigniew.

Społeczne i filozoficzne problemy polskiego Odrodzenia. Myśl Filozoficzna, nr 4, 3-35, 1953. Suchodolski, Bogdan.