INDEKS TEMATYCZNY

arystotelizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kilka uwag o pewnym sposobie filozofowania. (Na marginesie "Metafizyki" Mieczysława Alberta Krąpca). Studia Filozoficzne, nr 4, 13-23, 1988. Nowaczyk, Adam.

Pierwsze oceny dorobku teologiczno-filozoficznego Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 237-249, 1987. Morawiec, Edmund.

Odkrycie autentycznej myśli filozoficznej Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 109-132, 1986. Morawiec, Edmund.

Recepcja Arystotelesa w kulturze europejskiej jako wstęp do arystotelizmu polskiego odrodzenia według Wiktora Wąsika. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 154-168, 1984. Szałata, Kazimierz.

Arystotelesowskie elementy w metafizyce Bergsona. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 127-166, 1984. Waszkinel, Romuald.

Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o. I. M. Bocheńskim). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 167-170, 1983. Gogacz, Mieczysław.

Wielkość św. Alberta z Lavingen, zwanego także Albertem Wielkim. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 5-32, 1982. Kurdziałek, Marian.

Recepcja arystotelizmu w filozofii arabskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 225-228, 1980. Aduszkiewicz, Adam.

Z perspektywy piętnastu lat (w 15-tą rocznicę śmierci prof. W. Wąsika). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 123-134, 1980. Porębski, Stanisław A.

[Rec. Moraux, Paul. Der Aristotelismus bei den Griechen. Von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias. Erster Band, Die Renaissance des Aristotelismus im I.Jh.v.Chr.]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 60-63, 1976. Wróblewski, Witold.

Problem Arystotelesa w wieku XV. Studia Filozoficzne, nr 6, 63-73, 1973. Swieżawski, Stefan.

Początki nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 41-56, 1971. Swieżawski, Stefan.

Z dziejów arystotelizmu w Polsce w wieku XVII. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 317-331, 1970. Bieńkowski, Tadeusz.

Pierwsza średniowieczna opozycja przeciw tomizmowi. Studia Filozoficzne, nr 3, 51-80, 1970. Kuksewicz, Zdzisław.

Analiza pojęcia partycypacji występującego w filozofii klasycznej. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 5-78, 1970. Zdybicka, Zofia J.

Filozofia przyrody Cesare Cremoniniego (1550-1631). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 125-143, 1969. Błocian, Tadeusz.

Metoda filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 27-57, 1969. Mazierski, Stanisław.

O typach metafizyki średniowiecznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 21-54, 1967. Gogacz, Mieczysław.

Przedmiot filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 5-30, 1967. Mazierski, Stanisław.

"Arystotelizm. Najtrudniejsza z 'dróg' św. Tomasza" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 361-376. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966. Kurdziałek, Marian.

Czy filozofia przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej jest tzw. nauką pośrednią? Roczniki Filozoficzne, 14(3), 5-16, 1966. Mazierski, Stanisław.

Arystotelesowskie szkoły w patrystyce. (Z problemów filozoficzno-terminologicznych w tekstach patrystycznych). Roczniki Filozoficzne, 13(1), 5-12, 1965. Wojtacha, Eugeniusz.

Arystotelizm heterodoksalny w religijności zracjonalizowanej. Studia Filozoficzne, nr 4, 71-110, 1964. Ogonowski, Zbigniew.

Wczesna recepcja "Polityki" Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Czartoryski, Paweł.

Życie i działalność naukowa uczonego gdańskiego Bartłomieja Keckermanna. Studium z dziejów Odrodzenia na Pomorzu. Toruń / Łódź, PWN, 1961. Nadolski, Bronisław.

Metodologiczne założenia recepcji arystotelizmu u Bonawentury. Studia Filozoficzne, nr 1, 116-143, 1957. Legowicz, Jan.

Tomasz z Akwinu i narodziny postawy naukowej w filozofii XIII w. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 146-190, 1955. Legowicz, Jan.

Avicenna. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1952; wyd. 2 1953. Czermiński, Adrian.