INDEKS TEMATYCZNY

astronomia / astrofizyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Jan Heweliusz. Studia Filozoficzne, nr 2, 117-128, 1988. Rybka, Przemysław.

Rozwój astrofizyki a fizyka. Studia Filozoficzne, nr 2, 81-91, 1988. Szczuciński, Antoni.

Zainteresowania matematyczno-astronomiczne Andrzeja Dudycza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 197-208, 1989. Szczucki, Lech.

Metodologiczne i światopoglądowe problemy astronomii. [Rec. Astronomija, mietodołogija, mirowozrienije. Kaziutinski, W. W. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 144-148, 1982. Butryn, Stanisław.

Modyfikacje praw fizycznych a kwestia wyjaśnienia przesunięć prążków widmowych galaktyk. Studia Filozoficzne, nr 7, 105-113, 1980. Kazimir, Stanisław.

Sprawa ruchu Ziemi w świetle komentarzy do "Traktatu o sferze" Jana z Holywood zachowanych w średniowiecznych rękopisach bawarskiej biblioteki państwowej. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 210-216, 1979. Markowski, Mieczysław.

Możliwość obrotowego ruchu Ziemi w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 55-72, 1974. Kurdziałek, Marian.

Z filozoficznych problemów współczesnej astronomii. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7, 153-158, 1973. Kaziutyński, W. W.

Podstawy obserwacyjne teorii kosmologicznych. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 5-21, 1973. Rudnicki, Konrad.

O pewnych zagadnieniach astrofizyki relatywistycznej i kosmologii. Studia Filozoficzne, nr 2, 229-240, 1967. Lasota, Jan Piotr.

Zagadnienie rozstrzygalności hipotez kosmologicznych w świetle możliwości współczesnych obserwacji astronomicznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 195-211, 1965. Rudnicki, Konrad.

O niektórych zagadnieniach współczesnej kosmogonii. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 115-125, 1955. Zonn, Włodzimierz.

Teoria kosmogoniczna akademika Szmidta. Myśl Filozoficzna, nr 2, 103-111, 1952. Witkowski, Józef.

O ostatnich pracach radzieckich w dziedzinie kosmogonii. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 202-214, 1951. Zonn, Włodzimierz.