INDEKS TEMATYCZNY

ateizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ateizm w ujęciu Gabriela Marcela. Studia Gdańskie, t. IX, 267-311, 1993. Jankowski, Jan.

 

Sens współczesnego ateizmu. Ziernicki, Arkadiusz (tłum.). Znak, nr 424, 3-15, 1990. Maritain, Jacques.

Niewierzący a Kościół. [Tischner, Józef. Wprowadzenie do dyskusji o dialogu. Michnik, Adam. Kłopot i błazen. Głosy w dyskusji: lłowiecki, Maciej; Kunicki-Goldfinger, Władysław; Nossol, Alfons bp.; Mazowiecki, Tadeusz; Szaniawski, Klemens; Geremek, Bronisław; Tischner, Józef ks.; Moskwa, Jacek; Kula, Marcin; Zięba, Maciej OP; Międzyrzecki, Artur; Strzelecki, Jan; Salij, Jacek OP; Edelman, Marek; Michnik, Adam; Majdański, Kazimierz bp.; Poupard, Paul kard.; Pawlak, Antoni; Nowina-Konopka, Piotr]. Znak, nr 405-406, 8-66, 1989.

Świat dwuwymiarowy, czyli o optyce ekstremistycznej. Studia Filozoficzne, nr 11, 123-142, 1987. Drozdowicz, Zbigniew.

W czasie marnym. [Rec. Neusch, Marcel. U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga. Turowiczowa, Anna (tłum.)]. Znak, nr 380-381, 218-228, 1986. Galarowicz, Jan.

Źródła do dziejów starożytnego ateizmu - Diagoras i Teodor. [Rec. Diagorae Melii et Theodori Cyranaei reliquiae. Winiarczyk, Marcus (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-198, 1983. Nowicki, Andrzej.

Refutacje libertynizmu. Z dziejów kultury umysłowej w Polsce doby Oświecenia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 87-128, 1982. Snopek, Jerzy.

Ontologiczne uwarunkowania ateizmu Stanisława Ignacego Witkiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 73-100, 1981. Nowaczyk, Jan.

Między ewangelią a Principia mathematica. [Rec. Tait, Katherine. My Father Bertrand Russell]. Znak, nr 297, 248-260, 1979. Życiński, Józef.

Watykańska koncepcja dialogu ze światem. Studia Filozoficzne, nr 2, 169-186, 1976. Grudzień, Józef.

[Rec. Lubac, Henri, de. Ateizm i sens człowieka]. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 139-143, 1974. Sajdak-Michnowska, Eulalia.

Osoba ludzka jako podstawa stosunku do Boga. Znak, nr 223, 1-17, 1973. Jaworski, Marian.

Nietzsche: religia jako źródło degradacji osobowości. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-114, 1973. Kaniowski, Władysław.

Problem Boga u J. P. Sartre’a. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 49-63, 1972. Gałkowski, Jerzy W.

Człowiek czy Bóg? Znak, nr 188-189, 145-176, 1970. Grygiel, Stanisław.

Nowożytny humanizm i ateizm. [Rec. Od Erazma z Rotterdamu do Bertranda Russella. Instytut Naukowego Ateizmu Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 111-114, 1970. Guranowski, Jan.

Humanizm a ateizm. Znak, nr 188-189, 187-203, 1970. Kłoczowski, Jan Andrzej.

Centralne kategorie filozofii Vaniniego. Warszawa, PWN, 1970. Nowicki, Andrzej.

Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre'a. Warszawa, PWN, 1969. Gromczyński, Wiesław.

Koncepcja człowieka w uchwałach Soboru Watykańskiego II (Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym) na tle współczesnych humanizmów. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 51-73, 1968. Pastuszka, Józef.

Z powrotem do Feuerbacha...? Człowiek i Światopogląd, nr 3, 77-95, 1968. Płużański, Tadeusz.

Ateizm Freudowskiej psychoanalizy. G., J. (tłum.). Znak, nr 151, 70-79, 1967. Ricoeur, Paul.

Pytanie, wątpienie, wybór. Szkice sceptyczne. Warszawa, Biblioteka Więzi, 1967. Siemianowski, Andrzej.

Na marginesie Zeszytów Argumentów. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 2, 200-211, 1964. Kasia, Andrzej.

Bakunin i antynomie wolności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Temkinowa, Hanna.

Przyczynek do historii materializmu i ateizmu w Niemczech. [Rec. Finger, Otto. Von der materialität der seele]. Studia Filozoficzne, nr 1, 241-246, 1963. Adler, Emil.

Z laickich tradycji warszawskiego pozytywizmu. Lata siedemdziesiąte XIX wieku. Myśl Filozoficzna, nr 2, 163-215, 1957. Rudzki, Jerzy.

Ateizm francuskich materialistów XVIII wieku. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 287-307, 1955. Nowicki, Andrzej.

Dzieło Ludwika Feuerbacha. Myśl Filozoficzna, nr 4, 141-157, 1954. Kroński, Tadeusz.

Meslier - filozof ludu ciemiężonego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 150-167, 1954. Szczepański, Jan.

Próba o Diderocie. Myśl Filozoficzna, nr 4, 312-325, 1953. Zimand, Roman.