INDEKS TEMATYCZNY

atom, atomizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Świat rzeczy i świat zdarzeń w "De rerum natura" Lukrecjusza. Studia Filozoficzne, nr 5, 43-74, 1989. Kupis, Bogdan.

Atomizm grecki a indyjski. Kilka uwag na marginesie sporu o zapożyczenie teorii. Studia Filozoficzne, nr 3, 67-74, 1987. Wilowski, Włodzimierz.

O indyjskim rodowodzie abderyckiej koncepcji próżni. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 5-28, 1973. Góra, Stanisław J.

Atomy i ludzie. Antropologia w fizyce Epikura. Znak, nr 223, 31-46, 1973. Krońska, Irena.

Rozwój pojęcia pierwiastka chemicznego. Przyczynek do badań nad rozwojem pojęć naukowych. Warszawa, PWN, 1961. Amsterdamski, Stefan.

Hedonizm Epikura. Warszawa, PAX, 1961; wyd. 2 Warszawa, Aletheia, 2002. Krokiewicz, Adam.

Lukrecjusz. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960; wyd. 2 1985. Leśniak, Kazimierz.  

Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1960; wyd. 2 Warszawa, Aletheia, 2000. Krokiewicz, Adam.

"Analiza logiczna teorii atomistycznej w klasycznej chemii" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 270-290. Warszawa, PWN, 1959. Stonert, Henryk.

Hylemorfizm wobec budowy jądra atomowego. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 75-97, 1958. Rutowski, Tadeusz.

Na marginesie Van Melsena "From Atomos to Atom". [Rec. Melsen, A. G. Van. From Atomos to Atom]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 272-284, 1957. Amsterdamski, Stefan.