INDEKS TEMATYCZNY

augustynizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Polska recepcja augustyńskiej interpretacji automatyzmu kartezjańskiego. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 253-260, 1980. Eborowicz, Wacław.

Jan z Janduno a augustynizm średniowieczny. Polemika z oceną poglądów awerroisty paryskiego dokonaną przez Mac Clintocka. Studia Filozoficzne, nr 5, 59-97, 1959. Kuksewicz, Zdzisław.