INDEKS TEMATYCZNY

autentyczność / życie autentyczne / właściwe


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Otwartość, dwuznaczność, autentyczność. Casus Heideggera. Ruch Filozoficzny, t. LXVIII, nr 2, 327-342, 2011. Sikora, Paweł.

"Podmiotowość, uprzedmiotowienie, alienacja" w: Studia nad ideą podmiotowości człowieka. Czarnecki, Zdzisław, Jerzy (red.), 101 - 119. Lublin, Wyd. UMCS, 1999. Sikora, Paweł.

 

Problem prawdy i fałszu w życiu i w sztuce. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 235-249, 1990. Gołaszewska, Maria.

Bycie sobą w perspektywie ontologicznej. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 189-199, 1990. Tischner, Józef.

Egzystencja i codzienność. Studia Filozoficzne, nr 3, 29-43, 1984. Rowiński, Cezary.

Nowa Lewica amerykańska w poszukiwaniu autentycznego człowieka. Etyka, t. 17, 53-82, 1979. Tokarczyk, Roman.

Koncepcja życia autentycznego Martina Heideggera. Etyka, t. 4, 119-138, 1969. Jaroszewski, Tadeusz M.

W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Kossak, Jerzy.

W sprawie autentyczności. Znak, nr 135, 1188-1197, 1965.

Dyskusja nad Grzegorczyk, Andrzej. Schematy i człowiek... . Udział wzięli: Grzegorczyk, Andrzej; Tischner, Józef; Czeżowski, Tadeusz; Czapliński, Witold; Bortnowska, Halina.

Schematy i człowiek. Szkice filozoficzne. Kraków, Znak, 1963. Grzegorczyk, Andrzej.