INDEKS TEMATYCZNY

automat / automatyzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Polska recepcja augustyńskiej interpretacji automatyzmu kartezjańskiego. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 253-260, 1980. Eborowicz, Wacław.

Półgrupy i automaty. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 131-149, 1974. Lubański, Mieczysław.