INDEKS TEMATYCZNY

awangarda


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Sztuka, antysztuka, niesztuka - z problemów negacji sztuki w tendencjach awangardowych. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-104, 1989. Sztabiński, Grzegorz.

Awangarda i wartości estetyczne. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 73-90, 1982. Pawłowski, Tadeusz.

Refleksje na temat awangardy. Studia Filozoficzne, nr 6, 139-144, 1979. Kurek, Jalu.