INDEKS TEMATYCZNY

awerroizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Koncepcja materii a geometryzacja oddziaływań fizycznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 15-38, 1988. Kalinowski, Marek W.

Status autorytetu naukowego a status rozumu w społeczeństwie. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 231-240, 1983. Goćkowski, Janusz.

Człowiek i wspólnota w Defensor pacis Marsyliusza z Padwy. (Problem niekonsekwencji w awerroizmie jako arystotelizmie neoplatonizującym). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 57-68, 1981. Gogacz, Mieczysław.

Awerroizm łaciński trzynastego wieku. Nonkonformistyczny obraz świata i człowieka w średniowieczu. Warszawa, PWN, 1971. Kuksewicz, Zdzisław.

Pierwsza średniowieczna opozycja przeciw tomizmowi. Studia Filozoficzne, nr 3, 51-80, 1970. Kuksewicz, Zdzisław.

Spór o "humanizm średniowieczny". Koncepcja człowieka i świata w awerroizmie łacińskim. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 22-43, 1969. Kuksewicz, Zdzisław.

De Siger de Brabant à Jacques de Plaisance, La théorie de l'intellect chez les averroïstes latins des XIIIe et XIVe siècles. Wrocław, Ossolineum, 1968. Kuksewicz, Zdzisław.

Awerroistyczna teoria intelektu w XIII i XIV wieku. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-149, 1966. Kuksewicz, Zdzisław.

Jan z Janduno a augustynizm średniowieczny. Polemika z oceną poglądów awerroisty paryskiego dokonaną przez Mac Clintocka. Studia Filozoficzne, nr 5, 59-97, 1959. Kuksewicz, Zdzisław.