INDEKS TEMATYCZNY

bibliografie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Bibliografia filozofii polskiej 1896-1918. Z. 1 i 2.  Przymusiała, Andrzej i Młoczkowska, Maria (oprac.), Jaworowski, Janusz i Dlouha, Paulina (współpraca). Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 1994 i 2002. Ss. 477 i 388.

 

Bibliografia do sporu realizm-antyrealizm. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 87-93, 1991. Zeidler, Paweł.

Jaspers w Polsce. Przegląd bibliograficzny. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 175-214, 1990. Mincer, Wiesław.

Spis publikacji ks. prof. Mariana Kurdziałka. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 27-30, 1989/1990. Kijewska, Agnieszka.

Bibliografia prac Barbary Skargi. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 367-377, 1989. Przymusiała, Andrzej.

Wybrana bibliografia. [Prace Deleuze'a, Derridy, Foucault, Klossowskiego, wywiady z nimi, komentarze po francusku, przekłady i komentarze w języku polskim]. Colloquia Communia, 1-3(36-38), 415-435, 1988. Banasiak, Bogdan i Matuszewski, Krzysztof.

Bibliografia prac Stanisława Kamińskiego. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 9-47, 1987. Buczek, Anna i Szubka, Tadeusz.

Spis treści "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" t. 1-31 za lata 1957-1986. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 347-362, 1987. Garewicz, J. i Załęcka, D.

Twórczość Jürgena Habermasa w piśmiennictwie polskim. Bibliografia adnotowana. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 229-238, 1986. Kolarzowski, Jerzy.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Historia i stan badań w zakresie filozofii do 1984 roku. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 267-292, 1986. Majkowska-Sztange, Antonina.

Bibliografia prac Henryka Elzenberga. Studia Filozoficzne, nr 12, 145-157, 1986. Zubelewicz, Jan.
Bibliografia prac o Henryku Elzenbergu. Studia Filozoficzne, nr 12, 159-165, 1986.

Polska bibliografia heglowska. Colloquia Communia, 1(24), 219-230, 1986.
Bibliografia heglowska (suplement). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 337-339, 1986.

Przegląd publikacji poświęconych filozofii pracy (1945-1983). Colloquia Communia, 1 (18), 175-197, 1985. Bartoszek, Adam.

Twórczość Fryderyka Nietzschego w piśmiennictwie polskim. Bibliografia adnotowana (1948-1984). Colloquia Communia, 3-6(20-23), 233-244, 1985. Szczepański, Tomasz.

Bibliografia prac Ludwika Borkowskiego. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 19-29, 1984. Buczek, Anna.

Twórczość György Lukácsa w piśmiennictwie polskim. Bibliografia adnotowana (1948-1983). Colloquia Communia, nr 1(12), 165-205, 1984. Łazarska, Małgorzata.

Polskie źródła informacji w naukach społecznych i humanistycznych. Warszawa, BN, 1983. Jasińska, Maria i Makowska Hanna.

Samowiedza marksizmu. (Bibliografia adnotowana). Colloquia Communia, nr 2(7), 135-145, 1983. Łazarski, Aleksander i Ross, Wiktor.

Życiorys i bibliografia opublikowanych prac ks. prof. dra Kazimierza Waisa za lata 1895-1932. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 133-145, 1983. Wołczański, Józef.

Bibliografia prac Leopolda Blausteina. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 244-254, 1981. Dąbrowski, Mieczysław A.

Bibliografia publikacji profesora Tadeusza Czeżowskiego. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 36-48, 1981. Mincer, Wiesław.

Bibliografia opracowań poglądów S. A. Kierkegaarda. Studia Filozoficzne, nr 3, 157-176, 1981. Toeplitz, Karol.

Bibliografia polskiej filozofii nauk przyrodniczych 1930-1979. Studia Filozoficzne, nr 9, 155-173, 1980. Bielecki, Marek i Strawiński, Witold.

Bibliografia logiki polskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 161-176, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.
Bibliografia logiki polskiej. Część II. 1918-1939. Studia Filozoficzne, nr 2, 151-175, 1980.

Powinności wobec zwierząt i zwierzęce prawa - bibliografia wybrana. Etyka, t. 18, 259-284, 1980. Sencerz, Stefan.

Seweryna Łuszczewska-Romahnowa (1904-1978). [Bibliografia]. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-194, 1979. Batóg, Tadeusz.

Prace Stefana Swieżawskiego opublikowane w latach 1968-1978. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 307-312, 1979. Urbaniak, Tadeusz.

Przegląd bibliografii z zakresu filozofii religii. Roczniki Filozoficzne, 171-192, 1977. Pachciarek, Paweł.

Bibliografia prac Prof. dr Marii Ossowskiej 1919-1974. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-164, 1975. Długoręcka, T.

Filozoficzna problematyka Boga w polskiej literaturze 1945-1974. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 191-202, 1975. Szumił, Halina.

Jan Szewczyk (1930-1975). [Życiorys i bibliografia]. Studia Filozoficzne, nr 8, 163-165, 1975.

Filozofia techniki w powojennej literaturze polskiej. [Bibliografia]. Studia Filozoficzne, nr 7, 129-142, 1973. Enko, Ryszard i Szymański, Jerzy.

Wykaz publikacji i zajęć prof. J. Iwanickiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-27, 1973. Nieznański, Edward.

Zarys bibliografii prac dotyczących metodologii i filozofii nauk opublikowanych w języku polskim w latach 1945-1970. Studia Filozoficzne, nr 2, 253-261, 1972.  Zgółka, Tadeusz.

Bibliografia filozofii polskiej : 1865-1895. Kadler, Alicja i in. (oprac. w oparciu o materiały zebrane przez Adama Bara). Warszawa, PWN, 1971. Ss. 703.

Wykaz publikacji Stefana Swieżawskiego. W oparciu o materiały autora opracował Zenon Kałuża. Roczniki Filozoficzne, 16(1), 191-198, 1968.

Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1959-1961. Warszawa, PWN, 1962. Ss. 638.

Bibliografia filozofii polskiej : 1831-1864. Kadler, Alicja; Raczyńska, Irena (oprac. w oparciu o materiały zebrane przez Adama Bara), Skarga, Barbara; Sawicka, Alicja (współpraca). Warszawa, PWN, 1960. Ss. 409.

Bibliografia filozofii polskiej : 1750-1830. Kadler, Alicja (oprac. w oparciu o materiały zebrane przez Adama Bara). Warszawa, PWN, 1955. Ss. XV+264.

Kartezjusz w Polsce. (Bibliografia). Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 151-160, 1950. Bar, Adam.

Prace o polskiej filozofii współczesnej (bibliografia). Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 56-58, 1948.

Rejestr roczników XXVI-XLII "Przeglądu Filozoficznego". Kasiński, Ludwik.

Bibliografia filozofii w Polsce 1945-1946. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 159-169, 1947. Grzegorczyk, Andrzej i Kasiński, Ludwik.