INDEKS TEMATYCZNY

bioetyka / etyka medyczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Bioetyka a wiara. [Rec. Mahoney, John. Bioethics and Belief. Religion and Medicine in Dialogue]. Etyka, nr 25, 365-368, 1990. Tittenbrun, Krzysztof.

Ocena moralna ingerencji biomedycznych dotyczących procesu przekazywania, powstawania i rozwoju życia ludzkiego w refleksji filozoficzno-etycznej ks. prof. T. Ślipko. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 79-92, 1989. Kowalski, Edmund.

Transplantacja mózgu - szansa czy zagrożenie ludzkości? Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 93-110, 1989. Latawiec, Anna M.

Wokół problemów nie narodzonych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 222-226, 1989. Latawiec, Anna M.

Myśl etyczna księdza profesora Tadeusza Ślipko. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 9-46, 1989. Podrez, Ewa.

Etyczne aspekty transplantacji substancji mózgowej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 257-270, 1989. Szawarski, Zbigniew.

Etyczne podstawy kontroli genetycznej. Etyka, nr 23, 111-131, 1988. Przyłuska-Fiszer, Alicja.

Hipokrates po polsku. [Rec. Chorzy w stanach terminalnych a etyka zawodowa w medycynie. Bogusz, J. (red.)]. Etyka, nr 24, 265-267, 1988. Sidor-Rządkowska, Małgorzata.

Nowy wspaniały homo sapiens. (Etyczne aspekty sztucznej prokreacji). Studia Filozoficzne, nr 3, 49-67, 1988. Szawarski, Zbigniew.

Etyka klonowania. Etyka, nr 23, 133-149, 1988. Tittenbrun, Krzysztof.

[Rec. Bioethics Reporter. 1983]. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-171, 1986. Szawarski, Zbigniew.

Etyczne granice eksperymentu klinicznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 165-177, 1984. Bogusz, Józef.

Manipulacja człowiekiem. Hałaczek, B. (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 149-153, 1984. Boné, Edouard.

Moralne problemy dotyczące opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi. Studia Filozoficzne, nr 3, 65-92, 1984. Szawarski, Zbigniew.

Dwa modele etyki medycznej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 125-138, 1984. Szawarski, Zbigniew.

Lekarze o etyce lekarskiej. [Rec. Wybrane zagadnienia z etyki i deontologii lekarskiej. Kielanowski, T. (red.)]. Etyka, nr 20, 166-170, 1983. Grochocka, Anna.

Praktyczne pytania etyki lekarskiej. [Rec. Veatch, Robert M. Case Studies in Medical Ethics]. Etyka, nr 20, 170-173, 1983. Przyłuska-Fiszer, Alicja.

Z zagadnień manipulacji ludzkim mózgiem. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 21-44, 1983. Wojciechowski, Tadeusz.

Etyczne aspekty współczesnej genetyki. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 3-25, 1982. Fritzhand, Marek.

Paradoksy nadziei. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 165-178, 1982. Toeplitz, Karol.

Ewolucja wspólnoty. [Rec. Aleksandrowicz, Julian. Sumienie ekologiczne]. Studia Filozoficzne, nr 10, 158-163, 1980. Czerska, Barbara.

Kilka refleksji moralnych o eksperymentowaniu na zwierzętach. Nierada, Zygmunt (tłum.). Etyka, t. 18, 63-76, 1980. Hoff, Christine.

Wybrane aspekty etyczne z zakresu rehabilitacji. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 217-129, 1979. Chomczyk, Zofia Anna.

Człowiek - genetyka - etyka. Społeczno-moralne problemy inżynierii genowej. Simbierowicz, Zygmunt (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8, 57-73, 1976. Frołow, Iwan T.

Etyczno-deontologiczne zagadnienia rehabilitacji osób poszkodowanych na zdrowiu fizycznym. Etyka, t. 14, 139-154, 1975. Dega, Wiktor.

Etyka a pojęcie zdrowia psychicznego. Etyka, t. 14, 53-68, 1975. Fritzhand, Marek.

Nowe problemy etyki lekarskiej. Etyka, t. 14, 25-42, 1975. Górnicki, Bolesław.

Problemy sprawiedliwego podziału w rehabilitacji. Etyka, t. 14, 155-172, 1975. Hołówka, Jacek.

Istnienie, wolność, sprawiedliwość a etyczne problemy medycyny. Etyka, t. 14, 13-24, 1975. Jankowski, Henryk.

Zdrowie psychiczne a etyka. Etyka, t. 14, 69-80, 1975. Jaroszyński, Jan.

Medyczne i moralne problemy umierania i śmierci. Etyka, t. 14, 97-105, 1975. Kielanowski, Tadeusz.

Moralne implikacje rozwoju medycyny. [Rec. Leach, Gerald. The Biocrats. Implications of Medical Progress]. Etyka, t. 14, 328-330, 1975. Kujawa, Ewa.

Czy Hipokrates wystarczy? [Rec. Human Aspects of Biomedical Innovation. Mendelsohn, Everett & Swazey, Judith P. & Taviss, Irene (eds)]. Etyka, t. 14, 312-316, 1975. Porębski, Czesław.

Etyka a transplantacja serca. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 143-188, 1975. Ślipko, Tadeusz.

Prawne i moralne problemy śmierci i umierania. Etyka, t. 14, 107-115, 1975. Ziembiński, Zygmunt.

Dyskusja po referatach profesorów H. Jankowskiego i B. Górnickiego. Przewodniczy prof. T. Kielanowski. [Udział wzięli: Fritzhand, M.; Kielanowski, T.; Szawarski, Z.; Sokołowska, M.; Jaroszyński, J.; Glińska, A.; Górnicki, B.]. Etyka, t. 14, 43-52, 1975.

Dyskusja po referatach profesorów M. Fritzhanda i J. Jaroszyńskiego. Przewodniczą: prof. dr. W. Dega i prof. dr. B. Górnicki. [Udział wzięli: Dega, W.; Jankowski, H.;Sokołowska, M.; Hołówka, J.; Kielanowski, T.; Olędzki, F.; Starczewska, K.; Glińska, A.; Fritzhand, M.; Jaroszyński, J.; Górnicki, B.]. Etyka, t. 14, 81-96, 1975.

Dyskusja po referatach profesorów T. Kielanowskiego i Z. Ziembińskiego. Przewodniczą: prof. dr. J. Keller i prof. dr. J. Jaroszyński. [Udział wzięli: Keller, J.; Toeplitz, K.; Szawarski, Z.; Hołówka, J.; Kielanowski, T.; Jankowski, H.; Zwoliński, Z,; Starczewska, K.; Jaroszyński, J.; Ziembiński, Z.]. Etyka, t. 14, 117-138, 1975.

Dyskusja po referatach prof. W. Degi i dr. J. Hołówki. Przewodniczy prof. dr. H. Jankowski. [Udział wzięli: Szczepański, J.; Górnicki, B.; Fritzhand, M.; Kielanowski, T.; Ziembiński, Z.; Jaroszyński, J.; Sokołowska, M.; Dega, W.; Hołówka, J.; Jankowski, H.]. Etyka, t. 14, 173-184, 1975.

Etyka a genetyka. [Rec. Ramsey, Paul. Fabricated Man - The Ethics of Genetic Control]. Etyka, t. 13, 263-265, 1974. Porębski, Czesław.

Eksperyment na ludziach jako zagadnienie aksjologiczne. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 205-222, 1972. Sułek, Antoni.

Moralne problemy eksperymentów medycznych. [Rec. Ethical Aspects of Experimentation with Human Subjects]. Etyka, t. 9, 254-256, 1971. Kujawa, Ewa.

Etyczne aspekty transplantacji. [Rec. Organtransplantation. Linder, F. & Trede, M. (eds)]. Etyka, t. 9, 256-258, 1971. Zwoliński, Zbigniew.

Z problemów etycznych zawodu lekarskiego (zarys problematyki). Studia Filozoficzne, nr 3, 217-226, 1970. Maślińska, Halina.

Psychologia, etyka i estetyka w służbie medycyny. [Rec. Izutkin, A. M. Metodołogiczeskije problemy medycynskoj psichołogii, etiki i estetiki]. Etyka, t. 4, 170-172, 1969. Maślińska, Halina.

Etyka i problemy transplantacji. [Rec. Ethics in Medical Progress, with special reference to transplantation. Wolstenholme, G. E. W. & O'Connor, M. (eds)]. Etyka, t. 4, 165-170, 1969. Sokołowska, Magdalena.

DYSKUSJA: Etyczne aspekty transplantacji serca. [Udział wzięli: Fritzhand, Marek; Gibiński, Kornal; Jankowski, Henryk; Keller, Józef; Koszarowski, Tadeusz; Kotarbiński, Tadeusz; Manteuffel, Leon; Michalik, Mieczysław; Moll, Jan; Nielubowicz, Jan; Orłowski, Tadeusz; Podgórecki, Adam; Rowiński, Ksawery i Sokołowska, Magdalena]. Etyka, nr 4, 9-56, 1969.

Postęp współczesnej medycyny a problemy moralne i prawne. Studia Filozoficzne, nr 4, 135-142, 1967. Aleksandrowicz, Julian.

Problem niepotrzebnego cierpienia (o niepotrzebnym cierpieniu, rodzonym przez postępy nauk medycznych). Studia Filozoficzne, nr 2, 113-125, 1963. Kielanowski, Tadeusz.