INDEKS TEMATYCZNY

biofizyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Piezoelektryczność związków organicznych i kwantowoakustyczne podstawy informacji biologicznej. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 149-170, 1977. Sedlak, Włodzimierz.