INDEKS TEMATYCZNY

biografia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Czy istnieje ‘profesjonalny’ i ‘nieprofesjonalny’ wymiar biografii? Rozważania na kanwie ‘Opowieści autobiograficznej’ Michała Głowińskiego. Refleksja rozpisana na dwa głosy" w: Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna. M. Kafar (red.), 127-150. Łódź. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. Modrzejewska-Świgulska, Monika i Bogusławski, Marcin.