INDEKS TEMATYCZNY

biologia / biologizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kilka uwag o wyjaśniającej roli symulacji w biologii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 171-178, 1990. Latawiec, Anna M.

Wejście w nieznane rejony życia. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 207-216, 1989/1990. Sedlak, Włodzimierz.

Notatki ewolucjonisty. Spór o istotę gatunku. Znak, nr 404, 65-71, 1989. Hoffman, Antoni.

Socjobiologia a socjaldarwinizm (przyczynek do dyskusji nad filozoficznymi podstawami socjobiologii E. O. Wilsona). Studia Filozoficzne, nr 6, 137-152, 1989. Mickiewicz-Olczyk, Elżbieta.

Główne trendy we współczesnej filozofii biologii. Studia Filozoficzne, nr 1, 41-46, 1989. Piątek, Zdzisława.

What the philosophy of biology is and should be? Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 155-175, 1989. Ślaga, Szczepan W.

Notatki ewolucjonisty. Nemesis gatunków. Znak, nr 394, 134-141, 1988. Hoffman, Antoni.

Kilka uwag na temat syntetycznej teorii ewolucji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 193-201, 1988. Kloskowski, Kazimierz.

Przypadek - konieczność - możliwość. Studia Filozoficzne, nr 2, 129-138, 1988. Kunicki-Goldfinger, Władysław.

Pojęcie świadomości w świetle koncepcji informacji biologicznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 131-138, 1988. Latawiec, Anna M.

Wokół filozofii zjawiska biologicznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 201-210, 1988. Ślaga, Szczepan W.

Nieliniowość w biologii. Roczniki Filozoficzne, 35/36(3), 107-118, 1987/1988. Sedlak, Włodzimierz.

Notatki ewolucjonisty. Spór o powstanie życia. Znak, nr 390-391, 253-262, 1987. Hoffman, Antoni.

Wokół struktury nauk biologicznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 187-198, 1987. Kloskowski, Kazimierz.

Bioelectronics: a Background Area for Biomicroelectronics in the Science of Bioelectricity. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 183-201, 1986. Zon, Józef.

Ćwierćwiecze krzemowej teorii życia. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 115-133, 1985. Sedlak, Włodzimierz.

Od ewolucji chemicznej ku biologicznej. Próba analizy systemowej. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-194, 1984. Pakszys, Elżbieta i Sobczyńska, Danuta.

Bioelektronika - system nowego pojmowania życia. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 105-125, 1984. Sedlak, Włodzimierz.

Harold Clayton Urey (1893-1981) i jego pogląd na powstanie życia. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 151-272, 1984. Ślaga, Szczepan W.

Czy nowa rewolucja w nauce? [Rec. Prigogine, Ilya & Stengers, Isabelle. La nouvelle alliance]. Znak, nr 342-343, 1010-1014, 1983. Heller, Michał.

Czy biologia jest racjonalna i czy może być rozumną nauką? Studia Filozoficzne, nr 5-6, 189-199, 1983. Kunicki-Goldfinger, Władysław.

Pojęcie funkcjonowania w świetle informacji biologicznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-108, 1983. Latawiec, Anna M.

Nauka i myślenie. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 198-204, 1983. Sedlak, Włodzimierz.

Miejsce ewolucji człowieka w bioelektronicznej wizji życia. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 67-95, 1982. Kalisz, Joanna.

Zjawisko regeneracji biologicznej a informacja strukturalna. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 185-198, 1982. Latawiec, Anna M.

Krzemowe tło życia. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 27-46, 1982. Piękoś, Ryszard.

Analiza filozoficzna bioelektronicznej koncepcji życia. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 81-95, 1982. Zięba, Stanisław.

Zarys biologii relatywistycznej. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 43-64, 1981. Sedlak, Włodzimierz.

Myślenie, planowanie i działanie w nauce na przykładzie biologii współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 87-96, 1981. Sedlak, Włodzimierz.

Rozum i lęk. Biologia w poszukiwaniu sensu ludzkiego istnienia. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-20, 1981. Szewczyk, Kazimierz.

Mechanicystyczna koncepcja życia u Jacques’a Monoda. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 65-83, 1981. Zięba, Stanisław.

Notatki ewolucjonisty. Z dziejów pewnej doktryny biologicznej. Znak, nr 308, 248-255, 1980. Hoffman, Antoni.

Ogólna teoria ewolucji. [Przegląd literatury]. Znak, nr 318, 1703-1714, 1980. Hoffman, Antoni.

Życie - porządkujący ruch materii. Znak, nr 208, 203-215, 1980. Lenartowicz, Piotr i Ziemiański, Stanisław.

Podstawy kwantowej paleobiotyki. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 119-145, 1980. Sedlak, Włodzimierz.

Celowość w życiu komórki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-64, 1980. (Ścibor-)Rylska, Teresa.

Biolog-humanista z Ville-Davray Jean Rostand (1894-1977). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 179-183, 1980. Ślaga, Szczepan W.

Wokół bioelektroniki i jej twórcy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-207, 1980. Ślaga, Szczepan W.

Filozoficzne uwarunkowania Francois Jacoba koncepcji życia. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 163-182, 1980. Zięba, Stanisław.

Biologiczne pojęcie przyczynowości. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 99-116, 1979. Nowik, Henryk.
Biologiczne pojęcie przyczynowości (Cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 155-172, 1979.

Bioplazma jako podstawowa metoda sondażu życia. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 103-123, 1979. Sedlak, Włodzimierz.

[Rec. Filozofia i współczesna biologia. Frołow, I. T. (red.)]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 19-24, 1979. Sztumska, Bożena.

Opowieść o powstaniu człowieka. Znak, nr 289-290, 1057-1061, 1978. Hoffman, Antoni.
Notatki ewolucjonisty. Znak, nr 286-287, 661-675, 1978.
Rewolucjonizm w nauce o ewolucji. Znak, nr 289-290, 1061-1065, 1978.

Postęp w ewolucji biologicznej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 219-223, 1978. Nowiński, Czesław.

Bioelektronika i filozofia. [Polemika z: Sedlak, Włodzimierz]. Studia Filozoficzne, nr 10, 103-110, 1978. Nowiński, Czesław.

Bioelektronika w zespole jej metodycznych problemów. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 111-130, 1978. Sedlak, Włodzimierz.

Życie jest światłem. Bioelektronika i możliwości nowej antropologii. Studia Filozoficzne, nr 10, 91-101, 1978. Sedlak, Włodzimierz.

Biologia w roli filozofii człowieka. [Rec. Selye, Hans. Stres okiełznany]. Studia Filozoficzne, nr 10, 168-173, 1978. Smoczyński, Paweł J.

Problem weryfikacji empirycznej materialnej genezy życia. Studia Filozoficzne, nr 2, 121-131, 1978. Tyrawska-Spychałowa, Danuta.

Własności obiektu, który się zmienia: rozważania nad teorią zmienności. Wykusz, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 63-71, 1977. Roubaud, Pierre.

[Rec. Ruse, Michael. The Philosophy of Biology]. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 129-131, 1976. Biedulski, Czesław.

[Rec. Hull, David L. Philosophy of Biological Science]. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 131-132, 1976. Biedulski, Czesław.

Próba Nicolai Hartmanna wyeliminowania interpretacji finalistycznej biokosmosu przez ukazanie specyficzności bytów organicznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 75-108, 1976. Kijowski, Ryszard.

[Rec. Fiłozofija i sowremiennaja biołogija]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 52-54, 1976. Sztumska, Bożena.

Pół wieku teorii Oparina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 187-201, 1976. Ślaga, Szczepan W.

Gra o byt. [Przegląd literatury]. Znak, nr 255, 1205-1209, 1975. Hoffman, Antoni.

W poszukiwaniu istoty życia. [Rec. Ścibor-Rylska, T. Porządek i organizacja w przyrodzie]. Znak, nr 247, 100-105, 1975. Ślaga, Szczepan W.

Biologia a nauki społeczne. Studia Filozoficzne, nr 12, 139-147, 1975. Zasadny, Tadeusz.

Bioluminescencja wyrazem plazmowych procesów w układach żywych. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 141-152, 1974. Biedulski, Czesław.

Pierwsza w Polsce konferencja naukowa poświęcona bioplazmie. [Lublin, KUL, 9.05.1973]. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 153-155, 1974. Biedulski, Czesław.

Metafizyka naukowo uzasadniona. [Monod, Jacques. Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie de la biologie moderne]. Znak, nr 246, 1654-1658, 1974. Hoffman, Antoni.

Jacques Monod. Przypadek i konieczność. (Sprawozdanie z dyskusji). [Udział wzięli: Nowiński, Cz.; Urbanek, A.; Kunicki-Goldfinger, W.; Thomas, E.; Lther, R.; Fuchs-Kittkowski, K.; Karpinskaja, R. S.; Hörz, H.]. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-118, 1974. Nowiński, Czesław.

Rola biologii w integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 10, 53-63, 1974. Paszewski, Adam.

Życie jako forma istnienia ciał białkowych. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 122-133, 1974. Zięba, Stanisław.

O przyczynowości w związku z poglądem biologicznego monadyzmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 234-264, 1973. Witkiewicz, Stanisław Ignacy.

Zagadnienie autonomiczności biologii. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 177-189, 1972. Czyżewski, Antoni Jerzy.
Zagadnienie autonomiczności biologii (cz. II). Roczniki Filozoficzne, 21(3), 89-105, 1973.

Nadchodzi era biologii. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 117-122, 1972. Grieb, Paweł.

Unikalność w biologii. Studia Filozoficzne, nr 9, 85-99, 1972. Mickiewicz, Elżbieta.

Plazma fizyczna jako podstawa bioenergetyki. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 125-148, 1972. Sedlak, Włodzimierz.

Augustyna teoria rozwoju organizmów w świetle współczesnego ewolucjonizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 151-182, 1971. Łukomski, Julisław.

Kwantowe podstawy ruchu w świecie organicznym. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 91-112, 1971. Sedlak, Włodzimierz.

Wstęp do elektromagnetycznej teorii życia. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 101-127, 1970. Sedlak, Włodzimierz.

Biofizyczne podstawy świadomości. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 125-155, 1969. Sedlak, Włodzimierz.

Nauki biologiczne a filozofia biologii. Znak, nr 185, 1419-1440, 1969. Ślaga, Szczepan W.

Filozoficzne zagadnienia biologii. [Rec. Fiłosofskije problemy sovremennoj biołogii]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 185-192, 1968. Mickiewicz, Elżbieta.

Charakterystyka koncepcji organizmalnej. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 105-125, 1968. Ślaga, Szczepan W.

Biolog moralistą? [Rec. Chauchard, Paul. Biologia i moralność]. Studia Filozoficzne, nr 4, 212-214, 1967. Borzym, Stanisław.

Próby wprowadzenia pojęcia pola do biologii teoretycznej. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 89-99, 1967. Rosiński, Tadeusz.

Elektrostaza i ewolucja organiczna. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 31-58, 1967. Sedlak, Włodzimierz.

Z problemów biologii teoretycznej. [Rec. O suszcznosti żizni]. Studia Filozoficzne, nr 3, 151-164, 1966. Bednarczyk, Andrzej.

O rozwoju pojęcia gatunku. Warszawa, PWN, 1965. Nowiński, Czesław i Kuźnicki Leszek.

Rozwój pojęcia gatunku w biologii. Znak, nr 115, 19-30, 1964. Paszewski, Adam.
[Ten numer Znaku wypełnia ciekawy zbiór tekstów pisanych głównie przez biologów].

Krytyczna analiza teleologicznych zdań i teleologicznego wyjaśniania w biologii. [Rec. Canfield, John. Teleological Explanation in Biology]. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-207. D., H.

O niektórych spornych zagadnieniach genetyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 97-120, 1961. Kerszman, Gustaw.

Cenne kompendium współczesnej wiedzy o zjawiskach życia. [Rec. Weisz, Paul B. Science of Biology]. Studia Filozoficzne, nr 5, 124-128, 1961. Kochański, Zdzisław.

Nowa książka o metodzie dialektycznej w biologii. [Rec. Segal, Jacob. Die dialektische Metode in der Biologie]. Studia Filozoficzne, nr 4, 191-201, 1959. Kochański, Zdzisław.

Problem celowości we współczesnej biologii. Cz. 1. Studia Filozoficzne, nr 1, 63-97, 1959. Kochański, Zdzisław.
Problem celowości we współczesnej biologii. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 96-111, 1959.

O Engelsie i Haecklu jako prekursorach szkoły łysenkowskiej czyli o potrzebie semantyki. Studia Filozoficzne, nr 6, 211-220, 1959. Kochański, Zdzisław.  

"Klasyfikacja sztuczna a klasyfikacja naturalna w biologii" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 115-141. Warszawa, PWN, 1959. Pawłowski, Tadeusz.

"Koncepcje biologiczne w humanistyce" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 307-330. Warszawa, PWN, 1959. Wallis, Mieczysław.

O istocie życia. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-200, 1957. Kerszman, Gustaw.

Mechanizm czy witalizm. Znak, nr 42, 648-668, 1957. Zaniewski, Romuald.

Na marginesie dyskusji genetycznej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 33-53, 1956. Makarewicz, Aniela i Skowron, Stanisław.

Uwagi o zastosowaniach metod matematycznych w naukach biologicznych. Myśl Filozoficzna, nr 4, 159-165, 1955. Wierciński, Andrzej.

Uwagi biologa na marginesie polskiego wydania "Dialektyki przyrody". Myśl Filozoficzna, nr 3, 76-97, 1954. Michajłow, Włodzimierz.

Filozoficzne problemy współczesnej biologii. Nowiński, Czesław i in. (tłum.). Warszawa, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, 1953.

Problematyka filozoficzna we współczesnej biologii. [Rec. Filozoficzne problemy współczesnej biologii]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 281-290, 1953. Kochański, Zdzisław.

Wnioski z pracy J. Stalina "Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR" dla biologii. Myśl Filozoficzna, nr 3, 111-137, 1953. Michajłow, Włodzimierz.

Naukowe i nienaukowe poglądy na powstanie życia. Myśl Filozoficzna, nr 3, 242-258, 1953. Skowron, Stanisław i Fidelus, Jan.

Hipoteza samorodztwa wobec badań nad wirusami. Znak, nr 31, 1-16, 1952. Kłósak, Kazimierz.

Naukowe odkrycia i antynaukowe koncepcje. [Rec. Broom, Finding the Missing Link]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 332-335, 1952. Skowron, Stanisław.

Zagadnienie żywej substancji. Myśl Filozoficzna, nr 3, 106-130, 1952. Skowron, Stanisław i Wróblewski, Ryszard.

Myśl Współczesna, nr 3-4 (58-59), 1951.

Zeszyt o rewolucyjnych "osiągnięciach" biologii sowieckiej, m.in. o o możliwości stworzenia komórki z pozbawionej struktury substancji żywej Olgi Lepieszyńskiej.

Myśl Współczesna, nr 3 (46), 1950.

Zeszyt o biologii Miczurina i Łysenki, przeciw "imperialistycznej" genetyce. TREŚĆ:
Dembowski, Jan. O nowym pojmowaniu dziedziczności. Michajłow, Włodzimierz. Biologia radziecka - nauka epoki socjalizmu. Marchlewski, Teodor. Sprawa pewnej dyskusji naukowej. Petrusewicz, Kazimierz. Światopoglądowe znaczenie nauk Pawłowa. Listowski, Anatol. Przyrodniczo-rolnicze podstawy systemu Williamsa. Skowron, Stanisław. Krytyka chromozomowej teorii dziedziczności w zjawiskach rozwoju zarodkowego. Czartkowski, Adam. Mieszańce wegetatywne u roślin. Oparin, A. Sukcesy biologii radzieckiej. Bibliografia biologii miczurinowskiej. Bibliografia prac dotyczących życia i twórczości Pawłowa.

O nowej genetyce. Myśl Współczesna, nr 4(35), 3-40, 1949. Dembowski, Jan.

O sytuacji w biologii. Sesja Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych imienia W. I. Lenina. 31 lipca - 7 sierpnia 1948 Birecki, Mieczysław (red. tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych, 1949.

Podstawowe założenia nauki Miczurina. Myśl Współczesna, nr 4, 41-68, 1949. Stoletow, W. N.

Myśl katolicka wobec teorii samorództwa. Kraków, Wyd. Mariackie, 1948. Kłósak, Kazimierz.

Witalizm a mechanizm. Myśl Współczesna, nr 12, 538-543, 1947. Łubnicki, Narcyz.