INDEKS TEMATYCZNY

błędy poznania


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Problematyka pozoru w filozoficznej tradycji marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 55-67, 1980. Żukrowska, Aleksandra.

Rola błędu w twórczości. Studia Filozoficzne, nr 5, 115-124, 1975. Mizińska, Jadwiga.

Franciszek Bacon. (Myśli i Ludzie). Wyd. 2 uzup. i rozsz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Leśniak, Kazimierz.

W sprawie możliwości teorii poznania. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 73-88, 1965. Stępień, Antoni B.

O teoretycznych i historycznych podstawach indukcji Franciszka Bacona. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 3-80, 1957. Leśniak, Kazimierz.