INDEKS TEMATYCZNY

Bóg a człowiek / człowiek a Bóg


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Hermetyzm w Polsce w XVI wieku. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 153-169, 1989/1990. Czerkawski, Jan.

[Rec. Crosby, John F. The Encounter of God and Man in Moral Obligation]. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 143-146, 1989/1990. Mikulska, Patrycja.

Czy człowiek jest homo religiosus? Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 239-252, 1989/1990. Zdybicka, Zofia J.

Kategoria "życia" w myśli filozoficznej S. Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-144, 1988. Kwiecień, Krzysztof.

Tor gwiazdy. Znak, nr 377-378, 23-30, 1986. Baran, Bogdan.

Kwestia Boga u Merleau-Ponty’ego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 79-110, 1985. Nowaczyk, Jan.

Istnienie poszczególne i światło. Jednostka wobec Absolutu w filozofii Plotyna. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-149, 1985. Zychowicz, Jacek.

Historia i metafizyka. Antynomie Stanisława Brzozowskiego i Simone Weil. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 171-184, 1985. Zychowicz, Jacek.

O możliwości chrześcijańskiego egzystencjalizmu (Kierkegaarda). Studia Filozoficzne, nr 6, 89-107, 1984. Gromczyński, Wiesław.

Dojście do Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 131-147, 1984. Kuc, Leszek.

Tajemnica i problem u Gabriela Marcela. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 185-203, 1984. Tarnowski, Karol.

[Rec. Bonansea, B. M. Man and his Approach to God in Duns Scotus]. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 227-235, 1984. Zieliński, Edward.

Rozum w obliczu tajemnicy. Listy do Mariana Zdziechowskiego. Znak, nr 345, 1192-1225, 1983. Massonius, Marian.

Martin Buber - nauczyciel dialogu. Znak, nr 313, 867-874, 1980. Tarnowski, Karol.

"Człowiek i Bóg". Międzynarodowe sympozjum zorganizowane przez International Society for Metaphysics. 18-22 sierpnia 1977. Jerozolima. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 119-124, 1978. Pachciarek, Paweł.

Pascala człowiek ukryty. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 201-219, 1976. Kępczyńska, Małgorzata.

Działanie człowieka a działanie Boga. Studia Filozoficzne, nr 6, 111-120, 1976. Tanalski, Dionizy.

Koncepcja osobowości w filozofii Józefa Gołuchowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 143-170, 1975. Miedziński, Ziemowit.

Podstawy wiedzy u Descartesa i Melebranche`a. Warszawa, PWN, 1973. Augustyn, Władysław.

Osoba ludzka jako podstawa stosunku do Boga. Znak, nr 223, 1-17, 1973. Jaworski, Marian.

Lamennais. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Litwin, Jakub.

Dialektyka transcendencji i immanencji. (Od Kierkegaarda do Robinsona). Studia Filozoficzne, nr 5, 135-152, 1971. Jakubowska, Janina.

Człowiek czy Bóg? Znak, nr 188-189, 145-176, 1970. Grygiel, Stanisław.

Absolut i natura we wczesnych pracach B. F. Trentowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 17-29, 1970. Orłowski, Aleksander.

O życiu wiecznym człowieka. Joachimowicz, Leon (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 55-116, 1970. Trentowski, Bronisław.

"Spór Erazma z Lutrem" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 185-204, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Ściegienny, Andrzej.

Paul Tillich. Znak, nr 133-134, 986-1010, 1965. Morawska, Anna.