INDEKS TEMATYCZNY

Bóg / filozofia Boga

2
strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Le monde, l’homme et la Divinité - Teilhard de Chardin versus Georges Bataille. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, nr 7, b.n.s., 2008. Bogusławski, Marcin.

 

Miejsce dla Boga we współczesnej filozofii umysłu. Znak, nr 422-423, 117-126, 1990. Gruba, Krzysztof.

Bóg i wiara w myśli Gabriela Marcela. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 251-263, 1990. Tarnowski, Karol.

Ból i piękno świata w filozofii procesu. Znak, nr 422-423, 103-116, 1990. Życiński, Józef.

Nieskończoność Boga w świetle opusculów Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-204, 1989. Krajski, Stanisław.

Jakuba Böhme spotkanie z Bogiem. Znak, nr 403, 48-60, 1988. Garewicz, Jan.

Bóg i mowa serca. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 91-100, 1988. Gogacz, Mieczysław.

Doświadczenie mistyczne na tle odmian widzenia Boga w związku z "Das Sehen Gottes" Mikołaja z Kuzy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 191-194, 1988. Gogacz, Mieczysław.

Czy mistrz Eckhart był panteistą? Studia Filozoficzne, nr 4, 107-115, 1988. Piórczyński, Józef.

Teilhard de Chardin. (Myśli i Ludzie). Wyd. 2 rozsz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1988. Płużański, Tadeusz.

O możliwości filozofii Boga. Znak, nr 399, 3-18, 1988. Tarnowski, Karol.

Zagadnienie relacji "problematyka Boga - przyrodoznawstwo" w ujęciu Josepha Meurersa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-132, 1987. Kijowski, Ryszard.

Jakuba Böhmego teoria absolutu. Studia Filozoficzne, nr 11, 103-121, 1987. Piórczyński, Józef.

Czas objawienia. Znak, nr 389, 3-17, 1987. Węcławski, Tomasz.

Niepoznawalne - Bogiem. Studia Filozoficzne, nr 10, 97-114, 1986. Bielik, Agata.

Idea Boga w pismach I. Kanta. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 41-69, 1986. Kowalczyk, Stanisław.

Problem Boga w filozofii procesu. Znak, nr 383, 119-126, 1986. Szubka, Tadeusz.

Mit, Bóg, kultura. O filozofii Leszka Kołakowskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 69-81, 1986. Świątek, Krzysztof.

Filozoficzny Bóg wiary w ujęciu nowego teizmu. Znak, nr 383, 3-16, 1986. Życiński, Józef.

Filozofia a koncepcja i afirmacja Boga. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 15-40, 1985/1986. Zdybicka, Zofia J.

Problem Boga u Kanta w ujęciu J. Callinsa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 177-185, 1985. Ciołkiewicz, Tadeusz.

Bóg rezonerów. [FR.: Religion. 1982]. Panufnik, Maciej (tłum.). Znak, 368-369, 64-85, 1985. Kołakowski, Leszek.

Kwestia Boga u Merleau-Ponty’ego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 79-110, 1985. Nowaczyk, Jan.

Śmierć Boga w filozofii Fryderyka Nietzschego. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 135-145, 1985. Żelazny, Mirosław.

Misterium Ducha Świętego. Zarys nauki Orygenesa o Duchu Świętym. Znak, nr 351-352, 213-220, 1984. Jasman, Kazimierz.

Poznanie intuicyjne a filozofia Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-52, 1984. Kowalczyk, Stanisław.

Philosophari necesse est... Filozoficzna sylwetka Kazimierza Kłósaka. Znak, nr 350, 3-20, 1984. Życiński, Józef.

Koncepcja Boga w piątym rozdziale "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 170-176, 1983. Krajski, Stanisław.

Poznanie Boga w ujęciu J. Maritaina. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 9-17, 1983. Krąpiec, Mieczysław A. i: Zdybicka, Zofia J.

Maritain czyli jak służyć prawdzie w miłości. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 33-45, 1983. Zdybicka, Zofia J.

Bóg i jego relacja do świata. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 63-103, 1982. Dembowski, Bronisław.

Filozofia religii i filozofia Boga. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 15-21, 1982. Kamiński, Stanisław.

O właściwą interpretację doświadczenia w filozofii Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 153-184, 1982. Kowalczyk, Stanisław.

Doświadczenie ludzkie podstawą afirmacji Boga. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 5-13, 1982. Zdybicka, Zofia J.

Poznanie Boga a typy racjonalnego poznania. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 145-154, 1981. Kamiński, Stanisław.

Ontologiczne uwarunkowania ateizmu Stanisława Ignacego Witkiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 73-100, 1981. Nowaczyk, Jan.

Sens i nonsens w mówieniu o Bogu. Kiliszek, Marek (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 29(2), 13-48, 1981. Pater, Wim A. de.

"Wolność transcendentalna" a wolność boska. Znak, nr 325, 880-892, 1981. Tarnowski, Karol.

Zagadnienie obecności w tekstach Pseudo-Dionizego Areopagity. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 232-238, 1981. Prokopowicz, Mariusz.

Bóg jako podmiot metafizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-32, 1979. Bakies, Bogdan.

Dieu contre Dieu? Roczniki Filozoficzne, 27(1), 101-111, 1979. Kalinowski, Jerzy.

Mistrz Eckhart i jego "Paryskie kazanie na dzień św. Augustyna". Roczniki Filozoficzne, 27(1), 169-181, 1979. Kurdziałek, Marian.

Zło a istnienie Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-19, 1978. Bakies, Bogdan.

Filozofia Boga a filozofia bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 85-100, 1977. Bakies, Bogdan.

Argument eudajmologiczny w tomistycznej filozofii Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 47-93, 1977. Kowalczyk, Stanisław.

Zadania teizmu realistycznego w propozycji J. D. Collinsa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-45, 1977. Dembowski, Bronisław.

Ze współczesnej problematyki filozofii religii. I. Metafizyka a problem Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 39-84, 1977. Jaworski, Marian.

Argument z celowości w tomistycznej filozofii Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-113, 1975. Kowalczyk, Stanisław.

Osoba wśród wartości. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 5-10, 1975. Rodziński, Adam.

Filozoficzna problematyka Boga w polskiej literaturze 1945-1974. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 191-202, 1975. Szumił, Halina.

Problem Boga u Sartre'a. Szczepańska-Niedenthal, Józefa (tłum.). Znak, nr 228, 707-719, 1973. Bornheim, Gerd A.

Zagadnienie stosunku filozofii Boga - teologii naturalnej - teodycei do filozofii bytu - metafizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 127-140, 1973. Dembowski, Bronisław.

Od Pierwszej Przyczyny do Boga nadziei. Znak, nr 231, 1119-1132, 1973. Grygiel, Stanisław.

Uwagi na temat stosunku filozofii bytu do filozofii Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 279-292, 1973. Morawiec, Edmund.

Człowiek w filozofii Aureliusza Augustyna. Studia Filozoficzne, nr 5, 197-207, 1973. Płużański, Tadeusz.

Martina Heideggera milczenie o Bogu. Znak, nr 228, 688-706, 1973. Tischner, Józef.

Teoria osoby w "Liber de apprehensione" przypisywanej Albertowi Wielkiemu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 247-253, 1972. Bucichowski, Wacław.

J. Tischner a klasyczna filozofia Boga. Znak, nr 219, 1226-1227, 1972. Grygiel, Stanisław.

Kosmologia - filozofia - Bóg. [Rec. Tresmontant, Claude. Problem istnienia Boga]. Znak, nr 217-218, 1125-1129, 1972. [Heller, Michał i in.].

Bóg religii jako najwyższa wartość. Znak, nr 217-218, 905-916, 1972. Jaworski, Marian.

Charakter teizmu Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 37-48, 1972. Kowalczyk, Stanisław.

W poszukiwaniu Boga (I). Dramat rozumu i serca. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 142-159, 1972. Płużański, Tadeusz.
W poszukiwaniu Boga (II). Pewność czy wątpienie? Człowiek i Światopogląd, nr 4, 59-73, 1972.

W poszukiwaniu doświadczenia Boga. Znak, nr 213, 305-321, 1972. Tischner, Józef.

Kilka słów odpowiedzi. [Polemika z: Stępień, Antoni B. J. Tischner a klasyczna filozofia Boga]. Znak, nr 219, 1228-1231, 1972. Tischner, Józef.

Problem teorii osoby (wstępny zarys trudności). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 47-67, 1971. Gogacz, Mieczysław.

Argumenty z przyczynowości sprawczej i celowości w augustyńskiej filozofii Boga. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 73-83, 1971. Kowalczyk, Stanisław.

Problem egzystencji i esencji w filozofii S. Kierkegaarda. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 351-381, 1971. Toeplitz, Karol.

Bóg fizyków. Znak, nr 188-189, 177-186, 1970. Heller, Michał.

Hannibala Rosseliego koncepcja "pia philosophia". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 107-124, 1969. Czerkawski, Jan.

O współczesną koncepcję teodycei. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 202-205, 1969. Forycki, Roman.

Dramat życia i myśli Newmana. Znak, nr 176, 145-160, 1969. Gawlik, Wiesław.
Poznanie Boga przez sumienie u Newmana. Znak, nr 176, 161-177, 1969.

"Filozofia uniwersalna" Teilharda de Chardin. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-54, 1969. Łubnicki, Narcyz.

Hannibala Rosselego renesansowa próba odnowy filozofii chrześcijańskiej. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 147-155, 1968. Czerkawski, Jan.

W sprawie poglądów filozoficznych św. Bernarda z Clairvaux. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 75-81, 1968. Lewicki, Jan.

Z powrotem do Feuerbacha...? Człowiek i Światopogląd, nr 3, 77-95, 1968. Płużański, Tadeusz.

Pojęcie nieskończoności u Henryka z Gandawy. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 105-111, 1968. Siemianowski, Antoni.

Religijne poznanie Boga według Romano Guardiniego: studium analityczno-krytyczne. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1967. Jaworski, Marian.

Marksizm a fenomen Teilharda. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Płużański, Tadeusz.

Zupełna zależność stworzenia od Stwórcy w nauce św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 17-31, 1966. Adamczyk, Stanisław.

"Teocentryzm tomizmu" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 339-349. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966. Adamczyk, Stanisław.

W sprawie badań nad filozofią Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 165-172, 1966. Bejze, Bohdan.

Uwagi o sytuacji we współczesnej teologii naturalnej. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 105-114, 1966. Zdybicka, Zofia J.

Człowiek i Bóg w metafizyce. Znak, nr 127, 24-51, 1965. Grygiel, Stanisław.

Pisma o filozofii religii. Kozanecki, Tadeusz (opracowanie, komentarz i wstęp), 6-21, 140-146. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 11, 1965. Trentowski, Bronisław.
Wydane też w formie książkowej, Warszawa, PWN, 1965.

O wierny obraz filozofii Malebranche’a. W związku z książką Zdzisława Cackowskiego "Treść poznawcza wrażeń zmysłowych" (Warszawa 1962). Roczniki Filozoficzne, 12(1), 129-135, 1964. Augustyn, Władysław.

O nauczaniu filozofii Boga. (Zwierzenia z praktyki dydaktycznej). Znak, nr 120, 667-671, 1964.
O nauczaniu filozofii Boga, cz. 2. Znak, nr 121-122, 882-895, 1964. Bejze, Bohdan.

O sposobie poznania i istnienia Boga. Znak, nr 120, 635-661, 1964. Kamiński, Stanisław i Zdybicka, Zofia.

Niektóre uwagi na temat uwarunkowań poznawalności Boga. Znak, nr 120, 662-666, 1964. Krąpiec, Mieczysław A.

Dialog o Bogu ze współczesnością. [Rec. L'existence de Dieu, 1963. De la connaisance de Dieu, 1958 i przegląd innych prac]. Znak, nr 120, 704-721, 1964. Zdybicka, Zofia.

Analogia w metafizycznym poznaniu Boga. Wśród zagadnień spornych z zakresu metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 41-53, 1963. Bejze, Bohdan.

Raffaele Pettazzioni o idei wszechwiedzy boskiej [Rec. Pettazzoni, Raffaele.  L'onniscienza di Dio i Der allwissende Gott. Zur Geschichte der Gottesidee]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 252-257, 1963. Poniatowski, Zygmunt.

 Bóg właściwą przyczyną sprawczą istnienia substancjalnego w nauce św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 71-87, 1960. Adamczyk, Stanisław.

Poznanie symboliczne Boga u Romano Guardiniego. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 89-124, 1960. Jaworski, Marian.

Spór o Orygenesa naszych czasów. Znak, 68-69, 253-268, 1960. Kłósak, Kazimierz.

Zasada analogii w poznawaniu Boga. Znak, nr 59, 579-585, 1959. Bejze, Bohdan.

Mistyka a poznanie Boga. Znak, nr 59, 588-608, 1959. Gogacz, Mieczysław.

Poznawalność Boga w naukach szczegółowych i w filozofii. Znak, nr 59, 564-577, 1959. Krąpiec, Albert M.
Poznawalność Boga i duszy: trudności - podstawy rozwiązań. Znak, nr 60, 747-756, 1959. Krąpiec, Albert M.

O tomistycznej filozofii Boga. Znak, nr 50-51, 897-910, 1958. Bejze, Bohdan.

Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 2012.  Kołakowski, Leszek.

Religijne i filozoficzne pojęcia Boga. Znak, nr 50-51, 875-896, 1958. Różycki, Ignacy.

W poszukiwaniu pierwszej przyczyny. Cz. 2, Argumentacja za istnieniem Boga z zależności treściowej poznawanych przez nas prawd, z porządku panującego w biokosmosie, z przygodności rzeczy oraz z ruchu, jaki występuje w przyrodzie. Warszawa, Pax, 1957. Kłósak, Kazimierz.

Filozoficzna nauka Alchera z Clairvaux o Bogu w świetle jej źródeł. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 79-94, 1955/1957. Lewicki, Jan.

Spór o dążność naturalną do widzenia Boga. Roczniki Filozoficzne, IV, 139-154, 1954. Siwek, Paweł.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 3. Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, 1947. Kwiatkowski, Franciszek.