INDEKS TEMATYCZNY

byt społeczny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Relacyjność bytu społecznego a filozoficzne antynomie. Colloquia Communia, 2(43), 119-127, 1989. Orzeł, Józef.

Sposób pracy jako kategoria teorii materializmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 6, 41-59, 1987. Bochat, Tomasz.

W kręgu ontologii bytu społecznego Lukácsa. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 245-257, 1987. Stolarczyk, Elżbieta Zofia.

Wokół sporu o przedmiot i strukturę filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 165-179, 1986. Lorenc, Włodzimierz.

Marksizm jako fundament filozoficznych koncepcji nauki (na przykładzie ontologii bytu społecznego G. Lukácsa). Studia Filozoficzne, nr 11, 59-70, 1986. Tuchańska, Barbara.

Byt społeczny i świadomość społeczna. Nowa interpretacja Marksowskiej tezy. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 19-25, 1985. Krajewski. Władysław.

O potrzebie dialektyki wielowymiarowej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 149-161, 1985. Płużański, Tadeusz.

Próba systemowego ujęcia podstawowych zagadnień filozofii marksistowskiej (“Zur ontologie des gesellschaftlichen seins" György Lukácsa). Studia Filozoficzne, nr 6, 59-71, 1980. Jasiński, Bogusław.

Praxizm: pojęcie bytu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 11, 21-37, 1980. Tuchańska, Barbara.

Materializm historyczny a ontologia bytu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 19-39, 1978. Kaniowski, Andrzej M.