INDEKS TEMATYCZNY

cecha / własność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O koncepcji cechy i o podobieństwie. Studia Filozoficzne, nr 8, 39-51, 1988. Madejski, Piotr.

Symetria a własności fizyczne ciał materialnych. Roczniki Filozoficzne, 35/36(3), 79-105, 1987/1988. Piersa, Henryk.

Epistemiczny status własności dyspozycyjnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-32, 1987. Czarnocka, Małgorzata.

O ontycznym statusie własności dyspozycyjnych. Studia Filozoficzne, nr 10, 69-82, 1986. Czarnocka, Małgorzata.

Wartości jako własności przedmiotów. Etyka, t. 16, 117-130, 1978. Kloska, Gerhard.

Własność i zbiór. Studia Filozoficzne, nr 2, 95-107, 1967. Stanosz, Barbara.