INDEKS TEMATYCZNY

chrystologia / chrystianizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Teilhard de Chardin. (Myśli i Ludzie). Wyd. 2 rozsz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1988. Płużański, Tadeusz.

Kultura i chrystianizm. Roczniki Filozoficzne, 16(2), 107-118, 1969. Rodziński, Adam.

Marksizm a fenomen Teilharda. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Płużański, Tadeusz.

Działalność Fausta Socyna w polskim ruchu unitariańskim. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 6, 5-38, 1960. Chmaj, Ludwik.