INDEKS TEMATYCZNY

chrześcijaństwo pierwotne


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozofia okresu cesarstwa rzymskiego. Jej miejsce w historii, charakter i znaczenie. Warszawa, PWN, 1962. Legowicz, Jan.

Własność w pierwszej gminie chrześcijańskiej. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 95-123, 1959. Rodziński, Adam.

Stosunek szkoły mitologicznej do problemu pochodzenia chrześcijaństwa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 1, 149-196, 1957. Rosen, Henryk.

O kautskistowskiej koncepcji chrześcijaństwa pierwotnego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 34-77, 1954. Rosen, Henryk.