INDEKS TEMATYCZNY

cierpienie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Ból i piękno świata w filozofii procesu. Znak, nr 422-423, 103-116, 1990. Życiński, Józef.

O sensie cierpienia. W., A. (tłum.). Znak, nr 384-385, 3-44, 1986. Scheler, Max.

Twórczość cierpiących. Studia Filozoficzne, nr 6, 73-82, 1986. Kozielecki, Józef.

Cierpienie a sens historii. Studia Filozoficzne, nr 4, 87-97, 1981. Kuderowicz, Zbigniew.

Granice wyzwolenia zwierząt. Etyka, t. 18, 135-145, 1980. Hołówka, Jacek.

O szczęściu. Wyd. 5 przejrz. i popr. Warszawa, PWN, 1970; wyd. 12 WN PWN we wsp. z Agorą, 2010. Tatarkiewicz, Władysław.

Problem niepotrzebnego cierpienia. (O niepotrzebnym cierpieniu, rodzonym przez postępy nauk medycznych). Studia Filozoficzne, nr 2, 113-125, 1963. Kielanowski, Tadeusz.

Urywki o cierpieniu. Znak, nr 56, 138-147, 1959. Drewnowski, Jan Franciszek.
Urywki o rozwoju dziejowym i szerzeniu wiary. Znak, nr 56, 147-151, 1959.

Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949; wyd. 2 1958; wyd. 3 2002. Ossowska, Maria.

Filozofia miłości. Wyd. 2 Kraków, Księgarnia Krakowska, 1945. Sawicki, Franciszek.