INDEKS TEMATYCZNY

cybernetyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Cybernetyka a kultury narodowe. Studia Filozoficzne, nr 11, 25-37, 1978. Kossecki, Józef.

Człowiek, system, informacja. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 101-144, 1978. Lubański, Mieczysław.

Filozoficzne zagadnienia cybernetyki. Znak, nr 291, 1121-1138, 1978. Lubański, Mieczysław.

O niektórych związkach cybernetyki i ogólnej teorii systemów z naukami społecznymi i filozofią. Studia Filozoficzne, nr 5, 57-70, 1977. Zdanowicz, Piotr.

Cybernetyczna metoda identyfikacji związków przyczynowych w procesach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 121-129, 1976. Kossecki, Józef.

Modelowanie cybernetyczne systemów naturalnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 101-107, 1976. Kurowski, Waldemar.

Cybernetyczny model dyfuzji norm społecznych. Studia Filozoficzne, nr 4, 57-66, 1975. Kossecki, Józef.

Integracyjna funkcja cybernetyki społecznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 103-112, 1974. Kossecki, Józef.

[Rec. Gudermuth, Peter i Kriesel, Werner. Kybernetik und Weltanschauung]. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 32-35, 1974. Lubański, Mieczysław.

O pojęciu informacji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 73-99, 1974. Lubański, Mieczysław.

Filozoficzne aspekty cybernetyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 63-88, 1973. Lubański, Mieczysław.

Lingwistyka matematyczna a filozofia. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 69-84, 1969. Lubański, Mieczysław.

Gödel, Ruyer i montaż. [Rec. Ruyer, Raymond. La cybernetique et l'origine de l'information]. Znak, nr 167, 685-690, 1968. J.Z.H.

Summa technologiae. Posłowie do dyskusji. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-37, 1965. Lem, Stanisław.

Sesja naukowa poświęcona zagadnieniom cybernetyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 135-136, 1965. Musiał, Zbigniew.

"Analiza pojęcia sygnału" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 239-255. Kraków, PWN, 1964. Geppert, Maksymilian.

Summa technologiae. Kraków, Wyd. Literackie, 1964. Lem, Stanisław.

O pracach popularyzacyjnych z dziedziny cybernetyki. [Rec. Greniewski, H. i Kempisty, M. Cybernetyka z lotu ptaka. Rowieński, Z. i Ujemow, A. i Ujemowa, J. Filozoficzny zarys cybernetyki]. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-198, 1964. Sławianowski, Jan.

Uwagi na marginesie dwu prac o cybernetyce. [Rec. Nowik, I. B. Negentropija i koliczestwo informacji oraz Szalutin, S. M. Ałgoritmy i wozmożnosti kibernetiki]. Studia Filozoficzne, nr 1, 250-254, 1963. Herczyński, Ryszard.

Maszyny i myślenie. Uwagi metodologiczne. Studia Filozoficzne, nr 1, 43-49, 1963. Krajewski, Władysław.

Maszyna matematyczna i mózg ludzki. [Rec. Neumann, John von. Maszyna matematyczna i mózg ludzki]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 281-282, 1963. Pelc, Jerzy.

Całość i rozwój w świetle cybernetyki. (Dyskusja nad książką: Lange, Oskar. Całość i rozwój w świetle cybernetyki, uczestnicy: Greniewski, Henryk; Eilstein, Helena; Lange, Oskar; Krajewski, Władysław; Szaniawski, Klemens; Herczyński, Ryszard; Bednarczyk, Andrzej; Mejbaum, Wacław; Pawlak, Zdzisław). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 3-31, 1963.

Na marginesie cybernetyki. Znak, nr 112, 1128-1042, 1963. Steinhaus, Hugo.

Cybernetyka i jej filozoficzne aspekty. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 5-25, 1958. Mońko, Leon.

Dialogi o cybernetyce. Myśl Filozoficzna, nr 4, 158-212, 1954. Bogusławski, Stanisław i Greniewski, Henryk i Szapiro, Jerzy.