INDEKS TEMATYCZNY

cywilizacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teilhard de Chardin. (Myśli i Ludzie). Wyd. 2 rozsz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1988. Płużański, Tadeusz.

 

Między narodem a cywilizacją. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 311-318, 1990. Skoczyński, Jan.

Dialektyka cywilizacji i procesu historycznego. [Rec. Civilisation and the Historical Process]. Studia Filozoficzne, nr 7, 173-178, 1984. Borgosz, Józef.

Sprawozdanie ze spotkania poświęconego problemom cywilizacyjnym. [ZiF, Bielefeld, 14-17.06.1984]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 197-198, 1984. Magala, Sławomir.

Duch ludzki, kultura i cywilizacja w ujęciu Konrada Lorenza. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-95, 1984. Szewczyk, Kazimierz.

Whiteheada teoria cywilizacji i filozofia społeczna. Studia Filozoficzne, nr 10, 115-128, 1983.  Jakubowska, Janina.

Życie - kultura - cywilizacja. Historiozofia Oswalda Spenglera jako wyraz kryzysu i krytyki kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 103-139, 1976. Kołakowski, Andrzej.

Cywilizacja w koncepcji filozoficznej Erazma Majewskiego. Studia Filozoficzne, nr 8, 107-119, 1975. Szymańska, Aleksandra i Szymański, Jerzy.

Taine. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. Krzemień-Ojak, Sław.

Summa technologiae. Kraków, Wyd. Literackie, 1964. Lem, Stanisław.

Wychowanie a rozwój nowoczesnej cywilizacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-41, 1958. Suchodolski, Bogdan.

Nowe próby historiozofii. Znak, nr 34, 233-254, 1952. Górski, Karol.