INDEKS TEMATYCZNY

cywilizacja przemysłowa / techniczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Sztuka w epoce techniki w świetle rozważań ontologicznych Martina Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 10, 19-32, 1986. Szulczewski, Grzegorz.

Cywilizacja techniczna jako przedmiot edukacji. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 227-238, 1983. Zacher, Lech.

Koncepcje nowego społeczeństwa przemysłowego: apologetyka czy krytyka? Studia Filozoficzne, nr 2, 81-97, 1975.Morawski, Witold.

Utopie pesymistyczne w cywilizacji technicznej. O anglosaskich antyutopistach. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 90-102, 1971. Jedynak, Stanisław.

Eros i rewolucja. Szkice o filozofii Herberta Marcuse (II). Człowiek i Światopogląd, nr 6, 43-63, 1971. Szewczyk, Jan.

Kultura fizyczna a krytyka cywilizacji przemysłowej. Studia Filozoficzne, nr 6, 145-154, 1969.  Krawczyk, Zbigniew.