INDEKS TEMATYCZNY

czasoprzestrzeń


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Czasoprzestrzeń spotkania. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 151-158, 1990. Węgrzecki, Adam.

Abstrakty a czasoprzestrzeń. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-10, 1989. Augustynek, Zdzisław.

Czasoprzestrzenne teorie empiryczne. Studia Filozoficzne, nr 11, 25-39, 1988. Brodowski, Michał.

Singularności w kosmologii i ich znaczenie dla filozofii czasu i przestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 3, 109-113, 1984.
Ewolucyjne teorie kosmologiczne a teoria "steady-state". Studia Filozoficzne, nr 3, 115-119, 1984. Skarżyński, Edmund.

Wprowadzenie w problematykę czarnych dziur. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-77, 1975. Abramowicz, Marek.

Matematyczny model czasoprzestrzeni. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 21-36, 1975. Heller, Michał.

Space-time manifolds and relativity of time. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 49-56, 1974. Heller, Michał.

Struktura czasoprzestrzeni. Znak, nr 231, 1190-1199, 1973. Heller, Michał.

Dialektyka czasoprzestrzeni. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 46-60, 1972. Sztumski, Janusz i Sztumski, Wiesław.

Czasoprzestrzeń jako kontinuum graniczne. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 79-87, 1968. Chyliński, Zygmunt.

Czasoprzestrzenna struktura świata. Zagadnienia wymiaru. [Rec. Mostepanenko, A. M. i Mostepanenko, M. W. Czetyrechmernost' prostaranstwa i wremeni]. Studia Filozoficzne, nr 2, 266-268, 1967. Lubomirski, Andrzej.

Czasoprzestrzenne kontinuum szczególnej teorii względności. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 75-86, 1965. Heller, Michał.

"Wybrane zagadnienia z zakresu struktury czasoprzestrzennej wszechświata" w: Jedność materialna świata: zbiór artykułów. Eilstein, Helena (red.), 255-294. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Szumilewicz, Irena.

Nowe fakty dotyczące cząstek elementarnych i ich znaczenie dla zagadnienia struktury czasoprzestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 5, 52-80, 1958. Szczeniowski, Szczepan.