INDEKS TEMATYCZNY

cząstki elementarne


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dwie tendencje w historii kształtowania się teorii cząstek elementarnych. Tempczyk, Michał (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 115-130, 1989. Branski, Władimir P.

Spin contra osobliwość kosmologiczna. Studia Filozoficzne, nr 12, 25-35, 1989. Butryn, Stanisław.

Hipoteza riszonów i jej aspekty filozoficzne. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 63-74, 1986. Lubański, Mieczysław.

Własności cząstek elementarnych. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 73-88, 1984. Piersa, Henryk.

Problem elementarności w mikrofizyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 147-156, 1979. Skarżyński, Edmund.

[Rec. Rumlanskij, P. M. Filosofija i fizika mikromira]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 192-195, 1975. Sztumski, Wiesław.

Nie rozwiązane zagadnienia fizyki cząstek elementarnych. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 21-45, 1972. Heller, Kazimierz F.

Filtry i parametry ukryte. Studia Filozoficzne, nr 1, 123-144, 1968. Mielnik, Bogdan.

Przedmiot teorii hylemorfizmu w ujęciu neoscholastyków. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-54, 1966. Wojciechowski, Tadeusz.

Nowe fakty dotyczące cząstek elementarnych i ich znaczenie dla zagadnienia struktury czasoprzestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 5, 52-80, 1958. Szczeniowski, Szczepan.

Pojęcie pola i cząstki w fizyce dzisiejszej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 184-197, 1952. Szczeniowski, Szczepan.