INDEKS TEMATYCZNY

dane / jakości / spostrzeżenia / wrażenia zmysłowe


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Aktualność hipotetycznego realizmu J. Locke’a w filozofii percepcji" w: Filozofia XVII wieku. Twórcy, problemy, kontynuacje. Żelazna, Jolanta (red.), 249-265. Toruń, Wyd. Naukowe UMK, 2011. Sikora, Paweł.

 

Teoriopoznawcze i przyrodnicze uwarunkowania Descartes’a koncepcji idei nabytych. Studia Filozoficzne, nr 3, 69-82, 1986. Kopania, Jerzy.

Poznanie a zmysły. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 97-105, 1986. Półtawski, Andrzej.

Przyrodoznawstwo w świecie wrażeń zmysłowych. (Z dziejów refleksji nad jednością przyrody). Studia Filozoficzne, nr 5, 113-125, 1981. Synowiecki, Adam.

Pojęcie istnienia. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 73-90, 1980. Regner, Leopold.

Obraz postrzegany - powstawanie i geometria. Kotowska, Maria (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 83-94, 1977. Ninio, Jacques.

Odpowiedź profesorowi Cackowskiemu. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-185, 1974. Mejbaum, Wacław.

W sprawie treści doznań zmysłowych. [Polemika z: Mejbaum, W. Rekonstrukcja teorii odbicia w dziedzinie postrzegania zmysłowego]. Studia Filozoficzne, nr 9, 129-140, 1973. Cackowski, Zdzisław.

O rozwoju poglądów Malebranche’a na występujące w poznaniu zmysłowym sądy naturalne. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 132-136, 1971. Augustyn, Władysław.

Rekonstrukcja teorii odbicia w dziedzinie postrzegania zmysłowego. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-37, 1971. Mejbaum, Wacław.

Rodzaje bezpośredniego poznania. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 95-127, 1971. Stępień, Antoni B.

O poglądowości poznania w naukach przyrodniczych. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 87-100, 1971. Żytkow, Jan M.

O teorii poznania i poznawania. Podstawowe zagadnienia. Warszawa, PZWS, 1968. Cackowski, Zdzisław.

Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Bańka, Józef.

U źródeł filozofii zdrowego rozsądku. Thomasa Reida teoria spostrzeżenia zmysłowego. Warszawa, PWN, 1966. Hempoliński, Michał.

Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore'a. Warszawa, PWN, 1966. Półtawski, Andrzej.

Strukturalne zagadnienia refleksji i spostrzeżenia immanentnego w świetle niektórych tez Edmunda Husserla. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 205-257, 1966. Tischner, Józef.

O wierny obraz filozofii Malebranche’a. W związku z książką Zdzisława Cackowskiego "Treść poznawcza wrażeń zmysłowych" (Warszawa 1962). Roczniki Filozoficzne, 12(1), 129-135, 1964. Augustyn, Władysław.

"Kilka uwag o tzw. 'Sense-datum-Theory'" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 123-140. Kraków, PWN, 1964. Bednarowski, Władysław.

"Pozycja epistemologiczna rozumienia" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 141-157. Kraków, PWN, 1964. Gierulanka, Danuta.

Szkice filozoficzne. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963. Krajewski, Władysław.

Redukcjonizm w świetle analizy zdań spostrzeżeniowych. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 77-92, 1963. Marciszewski, Witold.

Treść poznawcza wrażeń zmysłowych. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Cackowski, Zdzisław.

Obraz psychiczny a rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 1, 43-72, 1961. Cackowski, Zdzisław.

O stosunkach poglądów gnoseologicznych Lenina i Plechanowa. Studia Filozoficzne, nr 1, 27-69, 1960. Cackowski, Zdzisław.

O pewnych problemach leninowskiej teorii odbicia i klasycznej koncepcji prawdy. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 49-94, 1960. Krajewski, Władysław.

Poznanie jako subiektywne odbicie obiektywnej rzeczywistości (cz. I). Myśl Filozoficzna, nr 5, 48-66, 1956.
Poznanie jako subiektywne odbicie obiektywnej rzeczywistości (cz. II). Myśl Filozoficzna, nr 6, 68-79, 1956. Kochański, Zdzisław.

[Rec. Marc-Wogau, Konrad. Die theorie der Sinnesdaten. Probleme der neueren Erkenntnistheorie in England]. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 16-23, 1949. Kotarbińska, Janina.