INDEKS TEMATYCZNY

decyzja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Granice logiki decyzji. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 309-315, 1988. Szaniawski, Klemens.

Teoria idealnego obserwatora. Studia Filozoficzne, nr 5, 75-86, 1987. Rutkowski, Mirosław.

O przyczynowości normatywnej. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 31-48, 1985. Ehrlich, Stanisław.

Czy ewolucja pojęcia racjonalności wyboru? Studia Filozoficzne, nr 8-9, 87-94, 1985. Tyszka, Tadeusz.

O przedmiocie etyki i o etyce. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 167-185, 1984. Styczeń, Tadeusz.

Decyzja - bytem moralnym. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 48-65, 1983. Krąpiec, Mieczysław A.
O rozumienie bytu moralnego. W odpowiedzi na krytykę mego artykułu "Decyzja - bytem moralnym" kolegom T. Styczniowi i A. Szostkowi. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 91-102, 1983. Krąpiec, Mieczysław, A.

Spór z eudajmonizmem czy o eudajmonizm w etyce? Roczniki Filozoficzne, 31(2), 67-76, 1983. Styczeń, Tadeusz.

Jeszcze o specyfice wartości moralnej. Na marginesie artykułu M. A. Krąpca "Decyzja - bytem moralnym". Roczniki Filozoficzne, 31(2), 77-89, 1983. Szostek, Andrzej.

Uwagi nie-etyka. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 103-104, 1983. Wawrzyniak, Andrzej.

Norma zasadnicza jako czynnik niesterowalny. Studia Filozoficzne, nr 6, 141-144, 1976. Siemianowski, Andrzej.

Teoria decyzji a etyka. Etyka, t. 2, 7-18, 1967. Szaniawski, Klemens.

Zagadnienie wartości w praktyce technicznej. Znak, nr 130, 446-453, 1965. Wajs, Karol.

[Rec. Shackle, G. L. S. Decision, Order and Time in Human Affairs]. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 155-156, 1962. Sztumski, Wiesław.

O zbiorowym podejmowaniu decyzji. [Rec. Black, Duncan. The Theory of Committies and Elections]. Studia Filozoficzne, nr 3, 176-181, 1959. Szaniawski, Klemens.

Wnioskowanie czy behaviour? Studia Filozoficzne, nr 6, 163-172, 1958. Szaniawski, Klemens.

Oceny i normy. Warszawa, PWN, 1957. Znamierowski, Czesław.