INDEKS TEMATYCZNY

dedukcja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dedukcja a behawiorystyczne pojęcie asercji. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 59-65, 1985. Stanosz, Barbara.

Niektóre metodologiczne problemy integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 4, 47-56, 1973. Kokoszyńska, Maria.

Model dedukcyjny w etyce. Studia Filozoficzne, nr 8, 71-77, 1973. Lazari-Pawłowska, Ija.

Kartezjańska koncepcja przekonania. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-123, 1971. Marciszewski, Witold.

Logika pragmatyczna. Mortimerowa, Hanna i Szaniawski, Klemens (oprac.). Warszawa, PWN, 1965; wyd. 2 1974; wyd. 3 1975; wyd. 4 1975.  Ajdukiewicz, Kazimierz.

O dedukcji u Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 175-197, 1965. Morawiec, Edmund.

O dedukcji. Studia Filozoficzne, nr 1, 77-86, 1963. Kokoszyńska, Maria.

O pojęciu wnioskowania dedukcyjnego. [Polemika z: Czerwiński, Zbigniew. O pojęciu wnioskowania dedukcyjnego]. Studia Filozoficzne, nr 5, 79-81, 1961. Czeżowski, Tadeusz.

O pojęciu wnioskowania dedukcyjnego. Studia Filozoficzne, nr 4, 149-167, 1960. Czerwiński, Zbigniew.

Wykłady z dziejów logiki. Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957; wyd. 2 Warszawa, PWN, 1985. Kotarbiński, Tadeusz.

Dedukcja naturalna i logistyczna. Warszawa, Nakładem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 1949. Iwanicki, Józef.

Przyczynki do analizy rozumowania. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 66-76, 1948. Czeżowski, Tadeusz.