INDEKS TEMATYCZNY

definicja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Samobójstwo: w poszukiwaniu definicji. Etyka, nr 23, 27-61, 1988. Szawarski, Zbigniew.

O definiowaniu pojęcia definicji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 129-142, 1985. Bombik, Mieczysław.

O definiowaniu w semantyce logicznej klasycznego rozumienia prawdy. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 31-44, 1984. Nieznański, Edward.

Rodzaje twierdzeń w tekście naukowym a ustalanie znaczenia istotnych terminów tekstu. Studia Filozoficzne, nr 6, 53-64, 1981. Pałczyński, Stefan.

Pewna wersja definicji klasycznego pojęcia prawdy. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 119-131, 1980. Borkowski, Ludwik.

Definicja a definiowalność. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-11, 1981. Marciszewski, Witold.

W sprawie kryteriów kwalifikowania definicji normalnych (streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu katedr logiki, teorii poznania i etyki w ATK 3. III. 1979). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 189-192, 1980. Bombik, Mieczysław.

Spójny zbiór procedur operacyjnych jako interpretacja terminu empirycznego (I). Studia Filozoficzne, nr 6, 95-112, 1979. Żytkow, Jan M.
Spójny zbiór procedur operacyjnych jako interpretacja terminu empirycznego. Część II. Studia Filozoficzne, nr 7, 25-38, 1979.

Rodziny znaczeń i ich definiowanie. Studia Filozoficzne, nr 2, 81-99, 1978. Pawłowski, Tadeusz.

Definicja i dowód indukcyjny a relacje ancestralne. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 103-121, 1973. Nieznański, Edward.

O pewnych filozoficznych konsekwencjach semantycznej definicji prawdy. Studia Filozoficzne, nr 6, 199-210, 1973. Przełęcki, Marian.

Leibniza definicja czasu. Studia Filozoficzne, nr 2, 65-77, 1972. Augustynek, Zdzisław.

Elementy leksykologii i semiotyki. Warszawa, PWN, 1970. Doroszewski, Witold.

Poznanie naukowe u Arystotelesa: niektóre poglądy teoretyczne. Warszawa, PWN, 1969. Kwiatkowski, Tadeusz.

Definicje analityczne i syntetyczne. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-7, 1966. Czeżowski, Tadeusz.

O tak zwanych "definicjach" w metafizyce scholastycznej. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 71-85, 1966. Wojtkiewicz, Czesław.

"O definiowaniu terminów spostrzeżeniowych" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 155-183. Warszawa, PWN, 1964. Przełęcki, Marian.

Język i nauka. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964. Stonert, Henryk.

Rola przyczyny w poznaniu naukowym u Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 27-37, 1964. Ziemiański, Stanisław.

Krytyka operacjonizmu w wersji Mehlberga. Studia Filozoficzne, nr 2, 81-95, 1961. Mejbaum, Wacław i Wójcicki, Ryszard.

Pojęcia teoretyczne a doświadczenie. 1961. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 449-504. Warszawa, PWN, 1966. Przełęcki, Marian.

O pojęciu genotypu. Studia Filozoficzne, nr 5, 21-34, 1961. Przełęcki, Marian.

O pojęciu wnioskowania dedukcyjnego. Studia Filozoficzne, nr 4, 149-167, 1960. Czerwiński, Zbigniew.

O definicjach w systemie metafizyki ogólnej. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 37-54, 1960. Kamiński, Stanisław.

O pewnych konsekwencjach wynikających z definicji pojęć przyjmowanych w rachunku relacji. Studia Filozoficzne, nr 2, 38-41, 1959. Kraszewski, Zdzisław.

"Tworzenie pojęć nauk humanistycznych wg koncepcji Leona Petrażyckiego" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 102-114. Warszawa, PWN, 1959. Lazari-Pawłowska, Ija.

Operacjonizm. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 5, 169-186, 1959. Przełęcki, Marian.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 99-121. Warszawa, PWN, 1966.

Definicje w naukach dedukcyjnych. Wrocław, Ossolineum, 1959. Stonert, Henryk.

Trzy pojęcia definicji. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-16, 1958. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Rola Locke’a i Condillaca w dziejach teorii definicji. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 67-101, 1955/1957. Kamiński, Stanisław.

Z logiki pojęć przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-168, 1957. Pawłowski, Tadeusz.

Logiczna analiza rozwoju pojęcia pierwiastka chemicznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-178, 1957. Przełęcki, Marian.

Definicja. 1955.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 29-55. Warszawa, PWN, 1966. Kotarbińska, Janina.

Filozofia nieinterwencji. Głos w dyskusji nad radykalnym konwencjonalizmem. Myśl Filozoficzna, nr 2, 335-373, 1953. Kołakowski, Leszek.

O analitycznych aksjomatach i logicznych regułach wnioskowania. Z teorii definicji. Poznań, PTPNi, 1949. Suszko, Roman.