INDEKS TEMATYCZNY

definicje ostensywne, deiktyczne


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozofia na rozdrożu (analizy metodologiczne). Warszawa, PWN, 1965; wyd. 2 Toruń, Wyd. Naukowe UMK, 2009. Czeżowski, Tadeusz.

"Tak zwana definicja dejktyczna" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 44-74. Warszawa, PWN, 1959. Kotarbińska, Janina.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 57-98. Warszawa, PWN, 1966.