INDEKS TEMATYCZNY

dekadencja, dekadentyzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dekadencja i nihilizm w filozofii F. W. Nietzschego. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 119-134, 1985. Kaniowski, Władysław.

Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu. Warszawa, PWN, 1965. Gillner, Helmut.

Początki kultury modernistycznej w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 3, 91-119, 1964. Zimand, Roman.

Dekadencja kultury mieszczańskiej w analizach Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-90, 1962. Kuczyński, Janusz.