INDEKS TEMATYCZNY

dekonstrukcja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

The aesthetics of hospitality - deconstructions of the at-home. Art Inquiry. Recherches sur les arts, Vol XIII,19-33, 2011. Marzec, Andrzej.

Différance Derridy. Czy błąd daje się (wy)tłumaczyć?, Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ, nr 24, 263-279, 2010. Marzec, Andrzej.

 

Dekonstrukcja jako moment poznania filozoficznego. Studia Filozoficzne, nr 12, 181-186, 1988. Miś, Andrzej.