INDEKS TEMATYCZNY

denotacja, denotowanie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Z dziejów logicznej semantyki zdań. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 23-34, 1985. Wolniewicz, Bogusław.

Semantyka a pragmatyka. Stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki. Warszawa, PWN, 1971. Koj, Leon.

"O kategoriach syntaktycznych i denotacjach wyrażeń w językach sformalizowanych" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 193-204. Warszawa, PWN, 1964. Suszko, Roman.

O dedukcji. Studia Filozoficzne, nr 1, 77-86, 1963. Kokoszyńska, Maria.