INDEKS TEMATYCZNY

deontologia, deontologizm / logika deontyczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Logika deontyczna czy logika norm? Studia Filozoficzne, nr 12, 111-120, 1988. Gumański, Leon.

Próba charakterystyki oceny etycznej. Etyka, nr 24, 7-17, 1988. Kotarbiński, Tadeusz.

Wszelkie dobro się liczy. Etyka, nr 24, 25-38, 1988. Srzednicki, Jan.

Dlaczego oceny moralne nie są imperatywami? Dąbrowski, Tomasz (tłum.). Etyka, nr 22, 51-80, 1986. Harrison, Jonathan.

O normach i ich logice. Uwagi na marginesie artykułu von Wrighta "Is and Ought". Roczniki Filozoficzne, 35(1), 71-86, 1987. Kalinowski, Jerzy.

Uwagi do referatu Jonathana Harrisona "Dlaczego oceny moralne nie są imperatywami?". Etyka, nr 22, 81-85, 1986. Ziembiński, Zygmunt.

Uwagi o negowaniu norm i wypowiedzi z normami związanych. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 105-116, 1985. Ziembiński, Zygmunt.

Obowiązanie a prawdziwość. Studia Filozoficzne, nr 10, 15-25, 1983. Woleński, Jan.

Teleologizm a antropologia. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 97-108, 1982. Szostek, Andrzej.

O rodzajach i odmianach niezgodności norm. [Polemika z: Ziembiński, Zygmunt. O rodzajach niezgodności norm]. Studia Filozoficzne, nr 11, 93-103, 1978. Piotrowski, Mariusz.

Niektóre problemy logiki deontycznej. [Rec. Logical Theory and Semantic Analysis. Stenlund, Sören (ed.)]. Etyka, t. 15, 249-252, 1977. Ziemba, Zdzisław.

O posługiwaniu się w logice deontycznej językami preskryptywnym i deskryptywnym. Dwa pytania na temat "derived obligation". Studia Filozoficzne, nr 3, 121-128, 1976. Kalinowski, Jerzy.

W sprawie etyki niezależnej. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 63-96, 1976. Styczeń, Tadeusz.

O tzw. słabych i mocnych dozwoleniach. Studia Filozoficzne, nr 8, 115-124, 1974. Opałek, Kazimierz i Woleński, Jan.

Konfrontacja koncepcji logiki deontycznej. [Rec. Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings. Hilpinen, Risto (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 3, 222-226, 1974. Świrydowicz, Kazimierz.

[Rec. Wright, Georg Henrik von. An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 148-154, 1973. Gawrysiak, Tadeusz.

Obowiązek i wielość światów. [Rec. Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings. Hilpinen, Risto (ed.)]. Etyka, nr 11, 206-218, 1973. Ziemba, Zdzisław.

O warunkach zastosowania logiki deontycznej we wnioskowaniach prawniczych. Studia Filozoficzne, nr 2, 201-215, 1972. Ziembiński, Zygmunt.

Podstawy logiki ocen. [Rec. Iwin, Aleksander A. Osnowanija łogiki ocenok] Studia Filozoficzne, nr 6, 187-190, 1972. Ziembiński, Zygmunt.

Podstawowe problemy logiki deontycznej. Etyka, t. 8, 105-130, 1971. Ziemba, Zdzisław.

Aksjologiczne i deontyczne normy moralne. Etyka, t. 7, 133-143, 1970. Czeżowski, Tadeusz.

O rodzajach niezgodności norm. Studia Filozoficzne, nr 1, 85-94, 1969. Ziembiński, Zygmunt.

W sprawie deontologii pracownika naukowego. Etyka, t. 2, 111-121, 1967. Czeżowski, Tadeusz.

Słuszność i obowiązek w systemie etyki W. D. Rossa. Etyka, t. 1, 221-265, 1966. Soldenhoff, Stanisław.

Bentham i jego system etyczny. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Maślińska, Halina.

Uwagi o wynikaniu norm prawnych. Studia Filozoficzne, nr 4, 111-122, 1964. Ziemba, Zdzisław i Ziembiński, Zygmunt.